10 wydarzeń 2018 roku, które nas poruszyły

10 wydarzeń 2018 roku, które nas poruszyły

Ukrinform
Pomimo tragedii i strat, ten rok był rokiem nadziei i zmian na lepsze dla nas wszystkich.

Rok 2018 był rokiem, w którym świętowaliśmy dosyć obszerną listę 100-letnich rocznic ważnych dla niepodległej Ukrainy. Stulecie Dyrektoriatu, stulecie ukraińskiej armii, stulecie Ukrinformu. Sto lat temu w Kijowie zwołano Wszechukraiński Cerkiewny Sobór Prawosławny, który opowiedział się za utworzeniem ukraińskiego kościoła niezależnego od RKP. W taki czy inny sposób obchodziliśmy te ważne daty. A wszystkim tym rocznicom towarzyszyły inne, czasem epokowe - bieżące wydarzenia. Nowa era ukraińskiej niepodległości przyniosła spełnienie wielu pragnień sformułowanych 100 lat temu.

Które wydarzenia życia społecznego i politycznego uważamy za najważniejsze, które będą miały wpływ na nasze życie przez wiele następnych lat?

1. W 2018 r. rozpoczął się proces zatwierdzenia ukraińskiej autokefalii.

Na proces kanonicznej autokefalii i utworzenia nowego Kościoła złożyło się wiele czynników. Była to praca dyplomatyczna upoważnionych osób prezydenta i pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz nienaganne i szybkie głosowanie w ukraińskim parlamencie. Parlamentarzyści poparli apel do patriarchy Bartłomieja, poparli również decyzję o przydzieleniu Cerkwi św. Andrzeja Patriarchatowi Konstantynopolitańskiemu.[

2. Rozpoczęła się rosyjska agresja w Cieśninie Kerczeńskiej.

Pod koniec listopada Rosja zaatakowała ukraińskie okręty, które przepływały przez Cieśninę Kerczeńską, zgodnie z międzynarodowym prawem. Rosja ostrzelała okręty i wzięła do niewoli marynarzy. Świat stał się świadkiem tego, że Rosja jest agresorem, zarówno na morzu, jak i na lądzie. Był to jeden z powodów wprowadzenia stanu wojennego w 10 okręgach Ukrainy.

3. Wiosną Ukraina bezpłatnie otrzymała od USA przeciwpancerne systemy Javelin.

Było to symbolem sojuszniczego poparcia i dyplomatycznym zwycięstwem Ukrainy, która była w stanie przekonać świat, że Ukraina jest ofiarą wojny rosyjsko-ukraińskiej.

4. Zakończenie sporu z Gazpromem dzięki decyzji arbitrażu sztokholmskiego.

Sztokholmski Trybunał Arbitrażowy rozstrzygnął spór tranzytowy między Gazpromem a Naftohazem na korzyść tego ostatniego, zaspokajając żądania strony ukraińskiej w wysokości 4,67 miliarda dolarów. Jest to ostateczne i bezdyskusyjne zwycięstwo ukraińskiego Naftohazu w postępowaniach sądowych przeciwko Gazpromowi. Ukraina zademonstrowała swoją zdolność do budowania równego partnerstwa opartego na realiach rynkowych. Jest to również historyczne wydarzenie, ponieważ w tej wojnie Rosja wydawała się niezwyciężona. Jak powiedział jeden z urzędników: właśnie w dwóch potrzebach kryje się "serce Kościeja" - w kościelnej i w gazowej.

5. Ukraina przyjęła poprawki do Konstytucji, które określają drogę Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO.

Prezydent, poprzez zainicjowanie ustawy o poprawkach do konstytucji, zademonstrował orientację euroatlantycką na Ukrainie i dał do zrozumienia, że ​​powrót na Wschód do reżimu policyjnego jest niemożliwy. Już w 2020 r. NATO PA odbędzie się na Ukrainie.

6. Przyjęto ustawę "O Najwyższym Sądzie antykorupcyjnym".

Za powstanie Najwyższego Sądu antykorupcyjnej, ważnego instrumentu w walce z korupcją, głosowała konstytucyjna większość w parlamencie. 317 głosów za przyjęciem ustawy jest dzisiaj rzadkością podczas głosowania. Nie po raz pierwszy posłowie głosowali za możliwością pociągnięcia samych siebie do odpowiedzialności.

7. Pozdrowienie "Chwała Ukrainie!"

Rada Najwyższa utwierdziła tradycyjne pozdrowienie UPA "Chwała Ukrainie! - Bohaterom chwała!" oficjalnym pozdrowieniem w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Pozdrowienie, które pojawiło się na początku XX wieku, było popularne wśród Ukraińców podczas rewolucji ukraińskiej (1918-1921) i stało się hasłem ukraińskich nacjonalistów i bojowników o niepodległość Ukrainy. Słychać je było często również podczas ostatnich rewolucji: Rewolucji na Granicie (strajk głodowy studentów 1990), Pomarańczowej rewolucji (2004) i Euromajdanu (2013). Zaczął być szeroko stosowany na Ukrainie od końca 2013 r. - od czasu Rewolucji Godności. Ten zwrot zyskał również popularność wśród cudzoziemców, którzy przyjeżdżają na Ukrainę na zawody sportowe. Podczas rosyjskiej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie, to pozdrowienie stało się popularne w armii ukraińskiej. 24 sierpnia 2018 r. to pozdrowienie po raz pierwszy oficjalnie zabrzmiało podczas uroczystej parady z okazji 27. rocznicy Niepodległości Ukrainy i 100. rocznicy odrodzenia się państwowości ukraińskiej. 4 października 2018 r. Rada Najwyższa oficjalnie wprowadziła pozdrowienie "Chwała Ukrainie! - Bohaterom chwała!" do Sił Zbrojnych Ukrainy i Policji.

8. Senat Stanów Zjednoczonych jednogłośnie przyjął dwupartyjną rezolucję, która była pierwszym aktem prawnym w historii Kongresu Stanów Zjednoczonych, gdzie Wielki Głód 1932-1933 został uznany za ludobójstwo narodu ukraińskiego.

Dokument zawiera uznanie wniosków komisji rządowej USA ws. głodu na Ukrainie (z 22 kwietnia 1988 r.), o tym, że "Stalin i jego otoczenie dokonali w latach 1932-1933 ludobójstwa w stosunku do Ukraińców". W dokumencie tym Senat złożył najgłębsze kondolencje ofiarom, tym, którzy przeżyli Wielki Głód, i ich rodzinom, a także wezwał do rozprzestrzeniania informacji w celu podnoszenia świadomości w świecie o sztucznej naturze tej tragedii.

18 stanów USA uznało Wielki Głód za ludobójstwo.

9. Najwyższa Rada Ukrainy przyjęła ustawę o zapewnieniu równych praw i możliwości kobietom i mężczyznom podczas służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy i innych formacjach wojskowych.

To bardzo ważne prawo, ponieważ kobiety w armii mogły być snajperami, ale formalnie trzeba było im przypisywać stanowiska biurowe. Prawo wyrównuje możliwości przy zawieraniu umowy i podczas przechodzenia do rezerwy oraz podczas przechodzenia szkolenia wojskowego i ujednolica odpowiedzialność za wykonanie postawionych zadań. Przyjęcie tego dokumentu otwiera drogę do kariery w Siłach Zbrojnych tysiącom kobiet, które jutro staną się dumą naszej armii.

10. Gabinet Ministrów podniósł cenę gazu dla ludności o około 25%.

Decyzja ta odblokowała współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i stworzy możliwość skuteczniejszego rozwoju sektora energetycznego w gospodarce narodowej.

* * *

Wszystkie wydarzenia, o których pisaliśmy, są głębokie, wszechstronne i złożone. Weźmy na przykład pozdrowienie "Chwała Ukrainie". Kontynuowacją wydarzenia było przyjęcie ustawy o wzmocnieniu ochrony socjalnej bojowników o niepodległość Ukrainy w XX wieku. Nawet jeśli ustawodawcy ominęli słowo UPA w tytule ustawy, zauważmy jednak, że sprawiedliwość zwyciężyła - ci staruszkowie otrzymają wreszcie swoje emerytury. Albo na przykład po informacji o konstytucyjnemu ustaleniu kursu do NATO przyszła informacja o przyznaniu nam statusu aspiranta. A decyzja o równości kobiet w armii doprowadziła do mianowania generałem kobiety, szefa Wojskowego Wydziału Medycznego SBU.

Dlatego nawet pobieżne spojrzenie na ostatni rok mówi nam, że pomimo dramatów i strat, jest to rok nadziei i zmian na lepsze. A po nadziei zawsze są zwycięstwa.

Lana Samochwalowa, Kijów

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-