Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Przepisy ogólne

Ukraińska Krajowa Agencja Informacyjna "Ukrinform", która jest zarejestrowana i działa zgodnie z wymogami ustawodawstwa Ukrainy (zwana dalej "Ukrinform"), przejmuje na siebie obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wszystkich osób, które odwiedziły tę stronę (zwaną dalej “Serwisem”), co ma na celu ochronę danych osobowych (informacji lub szeregu informacji o osobie), tworząc w ten sposób i zapewniając najbardziej komfortowe warunki korzystanie z Serwisu, dla każdego użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności i ochrona danych osobowych (zwana dalej "Polityką") wyznacza procedurę przetwarzania danych osobowych przez Ukrinform, rodzaje danych osobowych, które są gromadzone, cel wykorzystania takich danych osobowych, interakcje Ukrinform ze stronami trzecimi, środki ich zabezpieczania w celu ochrony danych osobowych, warunki dostępu do danych osobowych, a także dane personalne użytkownika dotyczące dostępu, modyfikacji, blokowania lub usuwania swoich danych osobowych oraz zajmowanie się wszelkimi pytaniami, które może mieć użytkownik w związku z ochroną jego danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

Gdy użytkownik korzysta z Serwisu, Ukrinform przetwarzane są takie dane użytkownika, a mianowicie:

- pliki cookies;

- adresy IP;

- parametry i ustawienia przeglądarek internetowych (User-agent).

Podczas odwiedzania Serwisu zapisywane są wszystkie wejścia do systemu. Inne informacje dotyczące ruchu użytkowników nie są przetwarzane ani przechowywane. W przypadku, gdy wymagane są nieobowiązkowe do udostępniania informacje, użytkownik zostanie powiadomiony w momencie gromadzenia takich informacji. Ukrinform nie zbiera danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, lub członkostwo w związkach zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu identyfikacji osoby, danych dotyczących zdrowia lub płci, czy orientacji seksualnej. Ukrinform gromadzi dane dotyczące statystyki odwiedzin strony. Informacje mogą zawierać dane o połączeniu, ruchu, przeglądarce użytkownika, a także o dacie, czasie, czasie pracy w Internecie i przebywania w Serwisie.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie i przechowywanie zebranych danych osobowych odbywa się w centrum danych, w którym znajdują się urządzenia, niezbędne do zapewnia funkcjonowania Serwisu. Podane dane osobowe są przetwarzane i mogą być przechowywane w bazie danych osobowych lub osobnej tabeli bazy danych Serwisu. Miejsce przechowywania i przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: Ukraina, Kijów, ul. Bohdana Chmielnickiego, 8/16.

Cel wykorzystania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane w celu zapewnienia świadczenia usług internetowych na stronie Serwisu, wymiany informacji/aktualności, relacji w dziedzinie reklamy i komunikacji.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne, zgodnie z celem ich przetwarzania. Po tym, jak podmiot danych osobowych przestał być użytkownikiem Serwisu poprzez usunięcie swojego konta w Serwisie, jego dane osobowe są również automatycznie usuwane.

Używanie plików cookie

Plik cookie to plik tekstowy lub pliki zawierające niewielką ilość informacji, które są wysyłane do przeglądarki internetowej i przechowywane na urządzeniu użytkownika. Do takich urządzeń odnieść można komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie, za pomocą którego użytkownik odwiedza Serwis. Pliki cookie mogą być trwałe (nazywane są stałymi plikami cookie) i są przechowywane na komputerze, dopóki użytkownik ich nie usunie, lub tymczasowe (takie pliki cookie są nazywane sesyjnymi plikami), czyli są zapisywane tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. Ponadto pliki cookie są podzielone na własne (pochodzą bezpośrednio z odwiedzanej strony) oraz zewnętrzne (pochodzące z innej witryny niż witryna odwiedzana).

Ważne:

• gdy użytkownik ponownie odwiedza Serwis, dane plików cookie są aktualizowane;

• w większości przypadków domyślna przeglądarka internetowa umożliwia automatyczne przechowywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika;

• wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczony dostęp do opublikowanych materiałów i/lub nieodpowiednie działanie usług Serwisu.

Ukrinform dba o swoich użytkowników i stara się, aby pobyt w Serwisie był jak najbardziej komfortowy. W tym celu Ukrinform potrzebuje plików cookie do analizy zachowania i zainteresowań użytkownika. Taka analiza pomoże Ukrinform poprawić interakcje z Serwisem, ustalić najbardziej dogodny interfejs i nawigację na Serwisie.

Ukrinform używa następujących kategorii plików cookie:

- niezbędne pliki cookie - potrzebne do przemieszczania się użytkownika na stronie internetowej, wyszukiwania w Serwisie, zapamiętywania poprzednich działań użytkownika po przejściu na poprzednią stronę w ramach tej samej sesji.

- wydajnościowe pliki cookie - gromadzą informacje o sposobie korzystania Serwisu. Te dane są przechowywane na urządzeniu użytkownika między sesjami przeglądarki. Przykłady takich danych obejmują następujące dane: czas spędzony w witrynie, najczęściej odwiedzane strony, dla zrozumienia, które sekcje i usługi witryny są najbardziej interesujące dla użytkownika, jak skuteczna jest jedna lub druga kampania reklamowa i/lub marketingowa, i tak dalej. Wszystkie informacje zebrane przy użyciu wydajnościowych plików cookie są przeznaczone do wypełniania zadań statystycznych i analitycznych. Niektóre dane z plików cookie mogą być udostępniane stronom trzecim, które mają pozwolenie z danego Serwisu i wyłącznie do celów powyżej wymienionych.

- funkcjonalne pliki cookie - używane są do zapisywania ustawień lub konfiguracji przechowywanych na urządzeniu użytkownika między sesjami przeglądarki. Te pliki cookie pozwalają również użytkownikom oglądać filmy, brać udział w interakcjach (ankieta, głosowanie) i wchodzić w relacje z sieciami społecznościowymi. Aby uprzyjemnić użytkownikowi pobyt na Serwisie, określone pliki cookie pamiętają informacje dostarczone przez użytkownika, zwiększając efektywność kontaktu z Serwisem.

- reklamowe pliki cookie - wykorzystywane są do dostarczania treści, które mogą zainteresować użytkownika. Te dane są przechowywane na urządzeniu użytkownika między sesjami przeglądarki. Przykłady takich danych: śledzenie zalecanego tekstu, grafiki, materiału audio i wideo w celu uniknięcia ponownego wyświetlenia, zarządzanie ukierunkowanymi reklamami, ocena skuteczności kampanii reklamowych, informacje o wizytach użytkowników w innych Serwisach podczas sesji, a także inne ustawienia Serwisu. Serwis może udostępniać te informacje innym stronom, w tym klientom medialnym, reklamodawcom, agencjom i powiązanym partnerom biznesowym, w celu zapewnienia im wysokiej wydajności tych reklam.

- zewnętrzne pliki cookie (zewnętrznych serwisów i serwisów analitycznych) -do operatywnego dostarczania, efektywniejszego wyświetlania i szczegółowej analizy treści na stronie internetowej, Ukrinform korzysta z usług będących własnością innych firm zewnętrznych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc., Gemius i inne. Dane firmy mogą używać plików cookie na urządzeniu użytkownika podczas sesji w Serwisie. Należy podkreślić, że Serwis nie może wpływać na działanie plików cookie wykorzystywanych przez te serwisy. Wszystkie niezbędne informacje na temat ich użycia można znaleźć, odwiedzając odpowiednią stronę.

Warunki korzystania z Google Analytics - http://www.google.com/analytics/terms/ru.html.

Polityka prywatności TNS Ukraine jest określona na stronie https://tns-ua.com/konfidentsialnost.

Polityka prywatności serwisu Gemius znajduje się na stronie http://www.gemius.com.ua/politika-konfidencialnosti.html.

Zarządzanie plikami cookie:

Główne przeglądarki internetowe (wymienione poniżej) są ustawione, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Aby je wyłączyć, skorzystaj z funkcji pomocy w przeglądarce. Dostęp do pomocy można uzyskać za pośrednictwem menu lub za pomocą przycisku F1.

Microsoft Edge - https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatement

Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/en/privacy/websites/#cookies

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Opera - http://help.opera.com/Windows/11.50/en/cookies.html

Safari dla macOS - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Ważne:

Konfiguracja ustawień plików cookie dla przeglądarek mobilnych może się różnić; należy pamiętać, że pełnoprawna praca z Serwisem jest dostępna tylko podczas korzystania z plików cookie; Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczony dostęp do treści i niewłaściwe działanie usług Serwisu. Aby skontaktować się z Ukrinformem w sprawie korzystania z plików cookie, wyślij wiadomość e-mail na adres office@ukrinform.com. Informacje o użytkownikach, uzyskane za pomocą plików cookie, nie są sprzedawane ani rozpowszechniane w publicznej sferze, i stanowią własność firmy będącej właścicielem Serwisu.

Interakcja Serwisu z innymi programami

Gdy użytkownik korzysta z Serwisu, jego strony mogą zawierać kody innych serwisów internetowych i stron trzecich, w wyniku czego te serwisy internetowe i strony trzecie otrzymują dane użytkownika. W związku z tym te serwisy mogą online pobierać i przetwarzać informacje, które użytkownik zamieszcza na tych stronach, a także inne informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika.

Mogą to być:

- ad systems (na przykład DoubleClick for Publishers, Admixer, AdRiver itp.);

- wtyczki społecznościowe (np. Discus, Facebook, Twitter, Google+);

- chatbots (ManyChat, Chatfuel itp.).

Korzystanie z tych programów jest niezbędne Ukrinform do szybkiej analizy odwiedzin w Serwisie, wewnętrznej i zewnętrznej oceny tych odwiedzin, wnikliwości przeglądania Serwisu, aktywności użytkowników. Danych otrzymanych z tych serwisów, Ukrinform nie przechowuje i nie przetwarza. W związku z tym, jeśli użytkownik z dowolnego powodu nie chce, aby te serwisy miały dostęp do jego danych osobowych, użytkownik może, na własną wolą, wylogować się ze swojego konta lub profilu, wyczyścić pliki cookie (za pośrednictwem przeglądarki).

Bezpieczeństwo niepełnoletnich

Strona nie jest przeznaczona dla niepełnoletnich. Ukrinform bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do osób, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności, dlatego też Ukrinform zwraca się do rodziców z prośbą o informowanie swoich dzieci o problemach bezpieczeństwa w Internecie, o ich konkretnym celu i potrzebie korzystania z Serwisu.

Relacje Ukrinform z innymi serwisami w odniesieniu do danych osobowych

Ukrinform nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo, na żądanie podmiotu danych osobowych lub w innych przypadkach określonych w niniejszej Polityce. Ukrinform rozumie, że dane osobowe są wartością samą w sobie, osobistą, niematerialną własnością każdego człowieka, dlatego podejmuje wszelkie możliwe środki, aby chronić dane osobowe użytkowników, które zostały dobrowolnie i świadomie przekazywane Ukrinform. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych (wyłącznie w celach informacyjnych). Jeśli aktywujesz link do innych serwisów, niniejsza Polityka nie będzie miała do nich zastosowania. W związku z tym Ukrinform zaleca zapoznanie się z polityką prywatności i danymi osobowymi każdej strony internetowej przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych, które umożliwiają identyfikację.

Poufność aktywności subiekta danych osobowych w Serwisie

Informacje o aktywności (ruchu) w Serwisie użytkowników przechodzących przez sieć lub e-mail użytkownika są chronione zgodnie z ustawodawstwem.

Ochrona danych osobowych

Ukrinform stosuje ogólnie przyjęte standardy technologicznej i operacyjnej ochrony informacji i danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem, zmianą lub zniszczeniem. Jednak pomimo wszelkich starań, Ukrinform nie może zagwarantować całkowitej ochrony przed zagrożeniami, które pojawiają się poza zakresem regulacji Ukrinform. Ukrinform gwarantuje stosowanie wszystkich zobowiązań dotyczących poufności, a także technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem ujawnieniu lub przetwarzaniu takich informacji i danych, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Ukrinform zapewnia dostęp do informacji i danych osobowych tylko upoważnionym pracownikom, którzy zgodzili się zapewnić poufność takich informacji i danych zgodnie z wymogami Ukrinform. Rozpowszechnianie danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych lub osoby uprawnionej jest dozwolone w przypadkach określonych przez prawo i tylko (jeśli to konieczne) w interesie bezpieczeństwa narodowego, dobrobytu gospodarczego i praw człowieka.

Warunki dostępu do danych osobowych

Procedura dostępu do danych osobowych stron trzecich jest uwarunkowana zgodą użytkownika, który udostępnił swoje dane osobowe, w celu ich przetwarzania lub zgodnie z wymogami ustawodawstwa. Użytkownik ma prawo do otrzymywania jakichkolwiek informacji o sobie z dowolnego podmiotu stosunków, związanego z danymi osobowymi, z zastrzeżeniem wskazania nazwiska, imienia, miejsca zameldowania (zamieszkania) i danych dokumentu tożsamości osoby, która złożyła wniosek, z wyjątkiem przypadków ustanowionych przez prawo. Dostęp użytkownika do danych osobowych jest bezpłatny.

Prawa podmiotu danych osobowych

Ukrinform informuje użytkownika o jego prawach jako podmiotu danych osobowych, które są regulowane przez Ustawę Ukrainy "O ochronie danych osobowych", a mianowicie:

1) wiedzieć o źródłach pobierania, miejscu przechowywania danych osobowych, celu ich przetwarzania, miejscu przebywania lub zamieszkania (pobytu) posiadacza lub zarządzającego danymi osobowymi lub możliwości wydania odpowiedniego polecenia, w celu uzyskania tych informacji osobom do tego upoważnionym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo;

2) otrzymywać informacje o warunkach udzielenia dostępu do danych osobowych, w tym informacje o osobach trzecich, którym przekazywane są jego dane osobowe;

3) dostęp do swoich danych osobowych;

4) otrzymania, nie później niż w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, odpowiedzi na pytanie, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a także w celu uzyskania treści takich danych osobowych;

5) do przedstawienia właścicielowi danych osobowych  uzasadnionego sprzeciwu przetwarzania swoich danych osobowych;

6) do przedstawienia uzasadnionego żądania o zmianie lub zniszczeniu swoich danych osobowych przez każdego posiadającego dane osobowe, jeżeli dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są prawdziwe;

7) do ochrony swoich danych osobowych przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem w wyniku umyślnego skrywania, nieprzekazaniem lub nieterminowym przekazaniem, a także ochrony przed przekazywaniem informacji, które są niedokładne lub dyskredytują honor, godność i reputację danej osoby;

8) składania skarg na przetwarzanie swoich danych osobowych do Rzecznika Praw Obywatelskich Rady Najwyższej Ukrainy lub do sądu;

9) skorzystać z wszelkich środków prawnych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

10) zgłaszanie zastrzeżeń co do ograniczenia prawa do przetwarzania swoich danych osobowych przy wydawaniu zgody;

11) wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

12) znać mechanizm automatycznego przetwarzania danych osobowych;

13) ochrona przed zautomatyzowanym rozwiązaniem, które ma dla niego konsekwencje prawne.

Aby zaktualizować, uzyskać dostęp, zmienić, zablokować lub usunąć swoje dane osobowe, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które były przekazane Ukrinformu zgodnie z niniejszą Polityką lub w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, sugestii lub skarg dotyczących danych osobowych, przetwarzane przez Ukrinform, prosimy o kontakt Ukrinform: przez e-mail office@ukrinform.com lub list na adres: 01001 Kijów, ul. Bohdana Chmielnickiego, 8/16.

Zmiana polityki

Niniejsza Polityka może być co jakiś czas i bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, zmieniana lub uzupełniana, wtedy również, jeśli takich zmian wymaga ustawodawstwo. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce, w Serwisie pojawi się o tym informacja ze wskazaniem terminu wprowadzenia tych zmian. Jeśli w określonym terminie nie odmówisz ich przyjęcia na piśmie, oznacza to, że zgadzasz się z odpowiednimi zmianami. Od czasu do czasu zapoznaj się z Polityką, aby mieć świadomość zmian lub uzupełnień.

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-
{-- $relap --}