Usługi

USŁUGI INFORMACYJNE

Przygotowanie publikacji, wywiadów, komentarzy.

Umieszczenie informacji na stronie internetowej Agencji (ogłoszenia, komunikaty prasowe, inne materiały).

Rozpowszechnianie informacji wśród mediów ukraińskich i zagranicznych.

Kontakty:

Maria Omelanowicz

Tel.: (044) 299-05-04, marketing@ukrinform.com

USŁUGI FOTOGRAFICZNE

Odbieranie zdjęć z serwera i archiwum Agencji. Zamawianie zdjęć w Web formacie.

Fotografowanie, przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Agencji.

Przygotowanie i organizowanie wystaw fotograficznych. Lokalizacja w centrum stolicy (okna i sale agencji). Pełna obsługa medialna.

Kontakty:

Julia Konstantinowa

Tel.: (044) 290-06-43, foto@ukrinform.com

SUBSKRYYPCJA

Kontakty:

Tatiana Skoryk

Tel.: (044) 299-04-44, skorik@ukrinform.com

USŁUGI PRASOWE

Organizacja i realizacja: konferencje prasowe, okrągłe stoły, briefingi, konferencje internetowe, seminaria, spotkania.

Obejmuje: dostarczanie pomieszczenia, zapowiadanie spotkania, zapraszanie mediów, przyjmowanie i rejestrację uczestników, umieszczanie i rozpowszechnianie komunikatu prasowego, transmisję online z wydarzenia, przygotowanie i opublikowanie materiałów końcowych.

Dodatkowo można zamówić:

Fotografowanie, nagranie audio i wideo wydarzenia; Usługi z zakresu stenografii i tłumaczenia; Organizacja Coffee Break w Press cafe Agencji; Umieszczenie banera klienta w salach centrum prasowego UKRINFORMM.

Kontakty:

Swietłana Galuta

Tel.: (044) 299-03-32, 097-943-96-68, conferen@ukrinform.com

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-
{-- $relap --}