Unia Europejska w OBWE: Zwiększamy pomoc dla Ukrainy w obszarze obronności i bezpieczeństwa

Unia Europejska w OBWE: Zwiększamy pomoc dla Ukrainy w obszarze obronności i bezpieczeństwa

Ukrinform
Unia Europejska zwiększa pomoc dla Ukrainy w obszarze obronności i bezpieczeństwa, a także zwiększa produkcję i dostawy broni.

Jak podaje Ukrinform, tak wynika z oświadczenia UE wydanego na posiedzeniu Forum Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa OBWE w Wiedniu.

„Jak potwierdziliśmy wspólnie z naszymi partnerami z G7, zwiększamy pomoc w zakresie obronności i bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także zwiększamy możliwości produkcyjne i dostawcze. Zgodziliśmy się wspierać wysiłki, które pomogą Ukrainie zbudować przyszłe siły zdolne do obrony i odstraszania agresji”- napisano w oświadczeniu.

Ponadto Unia Europejska z radością przyjęła zatwierdzenie przez Kongres USA projektu ustawy o pomocy dla Ukrainy, co świadczyło o transatlantyckim wsparciu naszego kraju w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji.

UE podkreśla, że ​​będzie w dalszym ciągu wspierać Ukrainę „w jej słusznej ochronie jej integralności terytorialnej, obywateli oraz prawa do istnienia i wyboru własnej przyszłości”. Potwierdzono także niezachwiane wsparcie dla Ukrainy, jej narodu, niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej w granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

„Unia Europejska i jej członkowie potwierdzają, że Rosja musi natychmiast zakończyć swoją agresywną wojnę, położyć kres nieznośnym cierpieniom i zniszczeniom, a także całkowicie i bezwarunkowo wycofać wszystkie swoje wojska i sprzęt wojskowy z całego terytorium Ukrainy w ramach jej międzynarodowo uznanych granicami. Potępiamy także dalsze wsparcie militarne agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie przez Białoruś, Iran i KRLD. Wzywamy wszystkie kraje, aby nie zapewniały materialnego lub innego wsparcia agresywnej wojnie Rosji, co stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego, w tym Kartę Narodów Zjednoczonych, a także kluczowe zasady i obowiązki OBWE” – podkreśla oświadczenie.

Jak podał Ukrinform, 24 kwietnia Komisja Europejska przekazała Ukrainie 1,5 mld euro w ramach Funduszu Ukraińskiego o łącznej wartości 50 mld euro, który powstał w wieloletnim budżecie UE.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-