Na Ukrainie wprowadzono dodatkowe środki kwarantanny

Na Ukrainie wprowadzono dodatkowe środki kwarantanny

Ukrinform
Dodatkowe ograniczenia dotyczące kwarantanny są wprowadzane na Ukrainie z 1 do 31 sierpnia.

Reguluje je Uchwała Rady Ministrów nr 641 „O ustanowieniu kwarantanny i wprowadzeniu wzmożonych środków przeciwepidemicznych na obszarze o znacznym rozprzestrzenianiu się ostrej choroby układu oddechowego COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2” - informuje Ukrinform.

W szczególności w okresie kwarantanny uprawnieni funkcjonariusze Państwowej Straży Granicznej mogą odmawiać wjazdu na Ukrainę cudzoziemcom i bezpaństwowcom bez posiadanej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia COVID-19. Wymóg ten nie dotyczy jednak cudzoziemców, bezpaństwowców zamieszkałych na stałe na Ukrainie, osób uznanych za uchodźców lub obywateli wymagających dodatkowej ochrony. Nie dotyczy to również pracowników misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, misji oficjalnych misji międzynarodowych, organizacji akredytowanych na Ukrainie oraz członków ich rodzin, a także żołnierzy sił zbrojnych państw NATO.

Ponadto w uchwale określono kategorię osób, które z konieczności podlegają samoizolacji - osoby pochodzące z państwa lub będące obywatelami państw o ​​znacznym rozpowszechnieniu COVID-19. Tacy podróżni zobowiązani są do zainstalowania i aktywowania aplikacji mobilnej „Działaj w domu”, a w przypadku braku możliwości korzystania z niej - wyjazdu na obserwację.

Jednocześnie samoizolacja, obserwacja osoby, która pochodziła z państwa lub jest obywatelem państwa ze znacznym rozprzestrzenianiem się COVID-19, zostaje przerwana, jeżeli otrzyma negatywny test PCR na COVID-19, który zostanie przeprowadzony po przekroczeniu granicy państwa lub nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem.

Jednocześnie Uchwała określa listę osób, które nie podlegają obowiązkowej samoizolacji. Są to dzieci poniżej 12 roku życia, obywatele krajów o dużym zachorowalności na COVID-19, którzy nie byli na terytorium tych państw w ciągu ostatnich 14 dni lub przejeżdżają tranzytem przez Ukrainę i posiadają dokumenty potwierdzające wyjazd za granicę w ciągu dwóch dni. Samoizolacja nie jest również wymagana w przypadku pracowników misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicieli oficjalnych misji międzynarodowych, czy organizacji akredytowanych na Ukrainie oraz członków ich rodzin, kierowców i członków obsługi samochodów ciężarowych, autobusów wykonujących regularne przewozy, członków załóg lotniczych i morskich, członków ekip pociągów i lokomotyw, instruktorów sił zbrojnych państw NATO.

Ponadto uchwała zmienia dekrety rządowe nr 815 i nr 367, które określają przekroczenie linii demarkacyjnej na wschodzie kraju oraz granicy administracyjnej z czasowo okupowanym Krymem. Mianowicie na okres kwarantanny od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku i do czasu podjęcia przez Gabinet Ministrów pewnych zmian lub decyzji - osoby opuszczające czasowo okupowane terytoria Ukrainy - nie podlegają samoizolacji i nie muszą instalować aplikacji „Akcja w domu”.

Decyzją Komendanta OSP nałożono również dodatkowe ograniczenia na procedurę przejazdu osób i pojazdów przez linię demarkacyjną.

W związku z tym na okres kwarantanny w obwodach donieckim i ługańskim zabrania się przekraczania linii demarkacyjnej na punktach kontroli cudzoziemcom i bezpaństwowcom bez posiadanej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty związane z leczeniem COVID-19 oraz, która dotyczy całego okresu pobytu na Ukrainie.

Obywatele Ukrainy będą przepuszczani tylko pod warunkiem zgody na samoizolację, z wykorzystaniem usługi elektronicznej „Działaj w domu” lub obserwacji.

Kwarantanna adaptacyjna obowiązuje na Ukrainie do 31 sierpnia. Oznacza to, że środki ograniczające można złagodzić lub zintensyfikować w zależności od sytuacji epidemicznej w każdym regionie.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-