10 faktów na temat kwarantanny na Ukrainie

10 faktów na temat kwarantanny na Ukrainie

publikacja
Ukrinform
Ukraina wprowadza surowe środki kwarantanny, w związku zagrożeniem rozszerzania się Covid-19 oraz wprowadziła szereg zachęt ekonomicznych dla krajowego biznesu.

Według stanu na 18 marca na Ukrainie potwierdzono 14 przypadków COVID-19, z których 2 zakończyły się śmiercią. W związku z groźbą rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem Rada Najwyższa pilnie ogłosiła przepisy antykryzysowe mające na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 na terytorium Ukrainy i wspieranie krajowych przedsiębiorstw. Na dużą skalę wprowadzono środki kwarantanny w całym kraju, z wyjątkiem terytoriów okupowanych.

Krajowy system kwarantanny będzie trwał od 17 marca do 3 kwietnia.

Kwarantanna zawiera następujące elementy.

1. Zamknięcie granic

Od 00:00, 16 marca, Ukraina zawiesiła pracę 107 przejść granicznych i punktów kontroli granicznej. W tym również granicę administracyjną Ukrainy z Krymem i wszystkie punkty kontrolne na linii rozgraniczenia z okupowanymi terytoriami w Donbasie.

W 49 pozostałych punktach kontrolnych przejście pieszych jest tymczasowo zawieszone.

2. Ograniczenia migracji zewnętrznej

Ukraina tymczasowo zakazała cudzoziemcom i bezpaństwowcom wjazdu na swoje terytorium. Wyjątek stanowią osoby uprawnione do stałego lub czasowego pobytu na terytorium Ukrainy; są małżonkami lub dziećmi obywateli Ukrainy; kierowcy i personel serwisowy pojazdów towarowych; członkowie ich załóg; przedstawiciele oficjalnych misji międzynarodowych, misji dyplomatycznych, organizacji i ich rodzin.

Ukraińcy, którzy nie wrócili do domu, powinni skontaktować się z ambasadami i konsulatami Ukrainy za granicą.

Zawieszone zostały międzynarodowe regularne usługi pasażerskie.

3. Ograniczenia przemieszczania się po kraju

Połączeni kolejowe, lotnicze i autobusowe, ekspresowe pociągi na lotnisko Boryspil i metro zostały zawieszone w całym kraju. Dworce kolejowe są zamknięte dla odwiedzających, tylko kasy biletowe działają w celu zwrotu biletów. Na Dworcu może się znajdować grupa z nie więcej niż 10 osobami.

Miejski transport publiczny pracuje w miastach, ale z limitem liczby pasażerów nie przekraczającym 10 osób i wymogiem noszenia masek ochronnych.

4. Tryb zdalnej obsługi

Pracownicy firm i przedsiębiorstw o ​​niekrytycznej infrastrukturze są masowo przenoszeni do zdalnej formy pracy.

5. Ograniczenia usług

Zostają zamknięte na całej Ukrainie placówki gastronomiczne (restauracje i kawiarnie będą działały wyłącznie w trybie dostawy), centra handlowe i rozrywkowe, instytucje edukacyjne, kluby kosmetyczne, sportowe i komputerowe. Tylko sklepy spożywcze, apteki, stacje benzynowe, banki, urzędy pocztowe są pozostawione do pracy.

6. Zakaz masowych spotkań

Wydarzenia kulturalne, sportowe, społeczne, religijne i inne z masowym udziałem obywateli są zawieszone.

7. Odpowiedzialność za naruszenia kwarantanny

Grzywna za naruszenie zasad kwarantanny oraz zasad i norm sanitarnych (od 17 tysięcy hrywien) będzie nakładana na obywateli i osoby prawne.

8. środki antykryzysowe dla przedsiębiorstw

W czasie kwarantanny obywatele zostali zwolnieni z grzywny i kar za brak opłaty za usługi użyteczności publicznej. Są również zwolnieni z odpowiedzialności na podstawie umów o kredyt konsumencki. Przedsiębiorcy wszystkich rodzajów nieruchomości są zwolnieni z grzywien za naruszenie prawa podatkowego, nieuiszczenie lub opóźnienie w zapłacie jednorazowej składki na ubezpieczenie społeczne, a także płatności za grunty, podatek od nieruchomości - do 30 kwietnia 2020 r. Indywidualni przedsiębiorcy są zwolnieni z płatności do 30 kwietnia 2020 r. Ogłoszono moratorium na kontrole podatkowe do 31 maja 2020 r.

9. Środki antykryzysowe w zamówieniach publicznych

Zaopatrzenie w towary, roboty i usługi wymagane do walki z Covid-19 odbywa się w drodze uproszczonej procedury - bez korzystania z licytacji elektronicznej.

10. Środki antykryzysowe w aptece

Uproszczona została procedura rejestracji leków, jeżeli są one zarejestrowane w jednym z krajów UE.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-