Parlament Ukrainy przyjął ustawę „językową”

Parlament Ukrainy przyjął ustawę „językową”

Ukrinform
Rada Najwyższa przyjęła ustawę „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego”.

Za jego zatwierdzeniem głosowało 278 posłów (konieczne minimum to 226), donosi korespondent Ukrinform.

Po przyjęciu Ustawy posłowie śpiewali Hymn Ukrainy.

Ustawa ta powołuje Krajową Komisję ds. Standardów Języka Państwowego i wprowadza stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony języka państwowego.

Komisja będzie składać się z dziewięciu członków mianowanych przez Gabinet Ministrów. Do kompetencji tego organu należy zatwierdzanie wymogów dotyczących poziomu znajomości języka państwowego dla uzyskania obywatelstwa Ukrainy. Komisja Krajowa jest upoważniona do organizowania i przeprowadzania egzaminu na poziomie znajomości języka państwowego i wydawania odpowiednich certyfikatów zgodnie z jego wynikami.

Pełnomocnika ds. Ochrony języka państwowego wyznacza i odwołuje rząd. Pełnomocnik rozpatruje skargi i może karać podmioty gospodarcze za naruszenie wymogów ustawy o używaniu języka państwowego w dziedzinie usług konsumenckich.

Zgodnie z prawem, do znajomości języka urzędowego i do używania go podczas wykonywania obowiązków służbowych są zobowiązani: prezydent, przewodniczący Rady Najwyższej i jego zastępcy, premier, wszyscy członkowie rządu, szefowie instytucji państwowych, przedsiębiorstwa i departamenty, deputowani, urzędnicy państwowi i urzędnicy wszystkich szczebli, szefowie i pracownicy Policji Narodowej, sędziowie, adwokaci i notariusze, szefowie placówek oświatowych, wychowawcy i pracownicy medyczni państwowych i komunalnych instytucji opieki zdrowotnej.

Ustawa wprowadza państwowy program do propagowania nauki języka ukraińskiego, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów. Jednocześnie mówi się, że na poziomie państwowym planowane jest organizowanie kursów języka ukraińskiego dla dorosłych. Ponadto państwo powinno zapewnić możliwość swobodnego uczenia się języka państwowego przez ukraińskich obywateli, którzy nie mieli takiej możliwości.

Jednocześnie przewiduje się, że znajomość języka ukraińskiego stanie się obowiązkowa dla osób zamierzających uzyskać obywatelstwo ukraińskie. W tym celu konieczne będzie zdanie testu na poziom znajomości języka państwowego w porządku ustalonym przez rząd. Zgodnie z jego wynikami, osoba otrzyma odpowiedni certyfikat. Klasyfikacja poziomów znajomości języka państwowego zostanie opracowana i zatwierdzona przez Komisję Krajową z uwzględnieniem zaleceń Rady Europy w sprawie edukacji językowej (pol. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Zagraniczni wojskowi, którzy służą w Siłach Zbrojnych Ukrainy i posiadają odznaczenia państwowe, a nabycie przez nich obywatelstwa ukraińskiego leży w interesie państwa, będą mogli je uzyskać bez poświadczenia poziomu znajomości języka państwowego. Będą musieli je zdobyć w ciągu roku od daty nabycia obywatelstwa.

Prawo nie dotyczy sfery prywatnej komunikacji i obrzędów religijnych.

Prawo przewiduje, że przeprowadzanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych na Ukrainie powinno odbywać się w języku państwowym. W przypadku, jeśli prowadzący taką imprezę go nie zna, organizator musi zapewnić tłumaczenie jego mowy na język państwowy.

Prawo określa specyfikę używania języka państwowego w sektorze kultury, telewizji i radia, prasy, usług konsumenckich i innych sektorów.

Zdecydowana większość przepisów Ustawy wchodzi w życie dwa miesiące po jej opublikowaniu w gazecie parlamentarnej „Głos Ukrainy”. Jednocześnie w niektórych przypadkach termin ten jest dłuższy. Na przykład w sektorze prasy prawo przewiduje okres przejściowy 30 miesięcy.

Przypomnijmy, 4 października 2018 r. Parlament Ukrainy przyjął w pierwszym czytaniu projekt ustawy „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego". Przygotowanie „językowego” projektu ustawy do drugiego czytania trwało około czterech miesięcy. W tym czasie Rada Najwyższa opracowała ponad dwa tysiące poprawek do tego dokumentu. Do drugiego czytania projektu ustawy parlamentarzyści przystąpili 28 lutego.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-