Większość Polaków uważa, że ​​agresja Rosji na NATO jest prawdopodobna w ciągu najbliższych 3-8 lat

Większość Polaków uważa, że ​​agresja Rosji na NATO jest prawdopodobna w ciągu najbliższych 3-8 lat

Ukrinform
Większość obywateli Polski (57%) uważa, że ​​zbrojna agresja Rosji na NATO jest prawdopodobna w ciągu najbliższych 3-8 lat.

Takie wyniki ma badanie przeprowadzone w marcu przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) – podaje Ukrinform, powołując się na PAP.

Tym samym 43% respondentów uważa agresję Rosji na NATO za „raczej prawdopodobną”, a 14% za „jednoznacznie prawdopodobną”. Z drugiej strony 32% Polaków uważa taki scenariusz za mało prawdopodobny, a 11% nie ma zdania w tej kwestii.

Zdaniem 39% respondentów działania NATO w sprawie wojny na Ukrainie są „zbyt ostrożne”, a 37% – „adekwatne”. Tymczasem 14% ankietowanych oceniło działania NATO jako „zbyt daleko idące”, a 10% było niezdecydowanych w tej kwestii.

Na pytanie, czy Ukraina dobrze wykorzystuje pomoc wojskową otrzymaną od innych krajów, 49% odpowiedziało, że raczej lub jednoznacznie tak, 28% – raczej lub jednoznacznie nie, a 23% było niezdecydowanych w tej kwestii.

Z badania wynika, że ​​83% Polaków uważa, że ​​wojna Rosji na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, czyli o 9% więcej niż w listopadzie ubiegłego roku.

61% respondentów uważa, że ​​Polska powinna w dalszym ciągu przyjmować uchodźców z Ukrainy, 31% jest temu przeciwne, a 8% jest niezdecydowanych w tej sprawie.

Badanie przeprowadzono metodą mieszaną w dniach 7-17 marca, próba liczyła 1089 dorosłych Polaków.

Foto: europeinsight.net


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-