Członkostwo w NATO: ilu Ukraińców jest gotowych powiedzieć

Członkostwo w NATO: ilu Ukraińców jest gotowych powiedzieć "tak"

Ukrinform
Większość obywateli Ukrainy popiera przystąpienie do UE i NATO. 

Jednocześnie prawie 65% respondentów ma negatywny stosunek do Rosji - jak wynika z sondażu Centrum "Socis" , przeprowadzonego w dniach 8-18 grudnia 2018 roku.

Według badania, gdyby referendum w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej odbyło się w najbliższej przyszłości: "za" głosowałoby 58,3% respondentów, 21,6% byłoby przeciw, 8,1% nie brałoby udziału w referendum, 12% - odmówiłoby odpowiedzi lub odpowiedziało „nie wiem".

Ponadto, gdyby referendum w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO odbyło się w najbliższej przyszłości, to 45,5% głosowałoby "za", 29,4% przeciw, 8,5% nie uczestniczyłoby w referendum, 16,6 % - odmówiłoby odpowiedzi lub odpowiedziało "nie wiem".

Również socjologowie postawili pytanie o postawy wobec niektórych krajów, na które 84,1% respondentów odpowiedziało, że są one bardzo pozytywne / raczej pozytywne wobec Niemiec i Białorusi, 82,1% - pozytywne wobec Gruzji, 81,8% - wobec Polski, 72 ,7% - wobec Stanów Zjednoczonych .

Jednocześnie, zgodnie z wynikami badania, 25,2% obywateli Ukrainy pozytywnie odnosi się do Rosji, a 64,4% - negatywnie, 10,5% respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

Badanie przeprowadzono na próbie reprezentującej dorosłą populację Ukrainy jako całości, zgodnie z takimi cechami jak: płeć, wiek (od 18 lat), podział na regiony i miejsce zamieszkania (miasto / wieś). Przeprowadzono wywiady z 2000 respondentami. Metodą zbierania podstawowych informacji socjologicznych jest standaryzowana rozmowa “face-to-face” w miejscu zamieszkania respondentów.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-