Rada Europy przyczyni się do ukarania osób odpowiedzialnych za deportację ukraińskich dzieci do Federacji Rosyjskiej

Rada Europy przyczyni się do ukarania osób odpowiedzialnych za deportację ukraińskich dzieci do Federacji Rosyjskiej

Ukrinform
Szefowie państw i rządów 46 krajów członkowskich Rady Europy przyjęli „Deklarację w sprawie sytuacji dzieci na Ukrainie”, w której w szczególności zobowiązali się do podjęcia prac nad natychmiastowym powrotem dzieci wywiezionych do Rosji oraz karą dla winnych przestępstw na nieletnich.

Jak poinformował Ukrinform, stosowna deklaracja znajduje się w załączniku do dokumentu końcowego szczytu Rady Europy w Reykjaviku.

Deklaracja wyraża solidarność z narodem ukraińskim, „który broni nie tylko swojego suwerennego państwa, ale także zasad i wartości Rady Europy” oraz wzywa Federację Rosyjską do „zaprzestania agresji na Ukrainę i przestrzegania jej zobowiązań wynikających z art. prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego.”

Potępiono masowe nadużycia i naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności dzieci Ukrainy przez Federację Rosyjską, a także ataki Federacji Rosyjskiej na dobra cywilne. Ponadto wyrażono poważne zaniepokojenie zabijaniem, okaleczaniem i wykorzystywaniem seksualnym dzieci, a także nielegalnym wywozem i deportacją ukraińskich dzieci do Rosji lub Białorusi lub na terytoria czasowo okupowane przez Rosję, a także ich przymusowe przetrzymywanie lub adopcję.

Podkreślając, że wszystkie zbrodnie popełnione na dzieciach muszą być zapisane niezależnie, a ich sprawcy ukarani, Rada Europy zwróciła uwagę na znaczenie niedawnej decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydaniu nakazów aresztowania Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina oraz Rzecznik Praw Dziecka Marii Lwowej-Bełowej „w związku z domniemanymi zbrodniami wojennymi polegającymi na nielegalnej deportacji i przekazywaniu dzieci z czasowo kontrolowanych lub okupowanych terytoriów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej”.

Szefowie państw i rządów podkreślili „konieczność zintensyfikowania wysiłków na wszystkich szczeblach władzy w celu zagwarantowania skutecznej ochrony praw dzieci Ukrainy w obecnych warunkach” i zadeklarowali szereg zobowiązań w tym zakresie. Ponadto wyrażono gotowość pomocy władzom ukraińskim we wdrażaniu kompleksowej reformy systemu ochrony i opieki nad dziećmi.

„Jesteśmy w pełni zaangażowani w walkę z bezkarnością sprawców przestępstw przeciwko dzieciom, w tym deportacji dzieci, poprzez dalsze wspieranie międzynarodowych i krajowych jurysdykcji prowadzących dochodzenie w sprawie tych przestępstw” – czytamy w deklaracji.

Ponadto szefowie państw i rządów 46 krajów zobowiązali się do „współpracy ze społecznością międzynarodową i wspierania władz ukraińskich w celu zapewnienia natychmiastowego powrotu na Ukrainę dzieci, które zostały nielegalnie przesiedlone i deportowane z Ukrainy do Federacji Rosyjskiej, na Białoruś lub na terytorium czasowo kontrolowane lub okupowane przez Federację Rosyjską”.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić współpracę i koordynację z innymi organizacjami międzynarodowymi i europejskimi, w tym organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w celu zapewnienia i ochrony praw, bezpieczeństwa i dobra dzieci Ukrainy” – czytamy w dokumencie.

Jak donosi Ukrinform, szefowie państw i rządów 46 państw członkowskich Rady Europy zapewnili o dalszym wspieraniu Ukrainy „w takim stopniu, w jakim będzie to konieczne”, a także poparli zasady ukraińskiej formuły pokojowej i zadeklarowali konieczność ukarania kierownictwa Federacji Rosyjskiej za zbrodnię agresji.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2023 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-