Ukraina, Belgia i Holandia podpisały wspólną deklarację

Ukraina, Belgia i Holandia podpisały wspólną deklarację

wideo
Ukrinform
Ukraina, Belgia i Holandia podpisały wspólną deklarację w sprawie wsparcia państwa ukraińskiego i nacisków na Federację Rosyjską.

Podpisanie dokumentu odbyło się w ramach wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Hadze, a sam dokument został opublikowany na stronie głowy państwa.

„Królestwo Belgii i Królestwo Niderlandów potwierdzają swoje niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach, jak również pełne poparcie dla niezbywalnego prawa Ukrainy do samoobrony i wyboru jej własnych środków bezpieczeństwa” – czytamy w oświadczeniu.

Strony ponowiły żądanie, by Rosja natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły zbrojne z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, w tym wojskowe lub nieregularne formacje zbrojne, które mogą być kontrolowane lub wspierane przez Federację Rosyjską.

W dokumencie stwierdzono, że Belgia i Holandia będą nadal udzielać Ukrainie wsparcia militarnego i wyrażać gotowość do udziału w realizacji ukraińskiej formuły pokojowej.

Deklaracja przewiduje również, że do czasu członkostwa Ukrainy w NATO Belgia i Holandia będą nadal wspierać Ukrainę na drodze do dalszej integracji euroatlantyckiej oraz wzmacniać zdolność Ukrainy do obrony przed obecną rosyjską agresją militarną i wszelkimi przyszłymi zagrożeniami.

„Bezpieczeństwo Ukrainy ma ogromne znaczenie dla Sojuszu. W ramach partnerstwa Ukraina-NATO Belgia i Holandia będą promować długoterminową interoperacyjność z NATO, reformę i odbudowę ukraińskiego przemysłu obronnego oraz budowę instytucji i potencjału. Priorytetem jest jasna mapa drogowa trwałego przejścia Sił Zbrojnych Ukrainy do standardów, doktryny i instytucji NATO, a także wystarczające wsparcie finansowe. Ukraina, Holandia i Belgia z niecierpliwością oczekują na omówienie tych kwestii na szczycie NATO w Wilnie w lipcu 2023 roku” – czytamy w dokumencie.

Chodzi także o wspieranie ścigania winnych zbrodni wojennych i innych brutalnych zbrodni popełnionych w związku z agresją wojskową Rosji na Ukrainę, wspieranie dalszych nacisków sankcji na Federację Rosyjską oraz tworzenie międzynarodowych mechanizmów odszkodowawczych za szkody, obrażenia i zniszczenia wyrządzone przez rosyjską agresję.

Jak poinformował Ukrinform, prezydent Wołodymyr Zełenski przebywa w czwartek z oficjalną wizytą w Holandii, gdzie odbył spotkanie i wspólną konferencję prasową z premierami Holandii Markiem Rutte i Alexandrem de Croo.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-