Perspektywa europejska i nie tylko - Ukraina i Chorwacja podpisały pięć dokumentów

Perspektywa europejska i nie tylko - Ukraina i Chorwacja podpisały pięć dokumentów

zdjęcie
Ukrinform
W rezultacie wizyty premiera Chorwacji Andreja Plenkovića w Kijowie podpisano pięć wspólnych dokumentów.

Według Ukrinformu poinformował o tym premier Ukrainy Denys Szmyhal - informuje rządowy portal.

„Rząd Ukrainy jest gotowy do zbudowania wzajemnie korzystnego partnerstwa z Chorwacją i dołoży wszelkich starań, aby dalej usuwać bariery w naszych stosunkach dwustronnych” – powiedział Szmyhal.

Jednocześnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Plenković podpisali wspólną Deklarację o europejskiej perspektywie Ukrainy. Deklaracja określa priorytetowe obszary współpracy Ukrainy i Chorwacji w strategicznym kierunku naszego kraju w kierunku pełnego członkostwa w Unii Europejskiej.

Ponadto podczas drugiego posiedzenia Wspólnej Międzyrządowej Komisji Ukraińsko-Chorwackiej ds. Współpracy Gospodarczej przyjęto:

Umowę o współpracy między Państwową Służbą Archiwów Ukrainy a Archiwami Państwowymi Republiki Chorwacji. Zapewni to równe prawa dostępu badaczy ukraińskich i chorwackich do dokumentów archiwalnych. Podpisanie Umowy wpłynie pozytywnie na dalszą intensyfikację i rozwój więzi zawodowych, naukowych i kulturalnych pomiędzy Ukrainą a Chorwacją.

Memorandum of Understanding między Ministerstwem Infrastruktury Ukrainy a Ministerstwem Morza, Transportu i Infrastruktury Chorwacji w sprawie współpracy w dziedzinie transportu kolejowego. Umowa powinna określać warunki niezakłóconego przewozu pasażerów koleją, przewozu towarów i poczty między państwami.

Porozumienie o współpracy w dziedzinie metrologii między Ministerstwem Gospodarki Ukrainy a Państwowym Biurem Metrologii Republiki Chorwacji. Wymiana informacji i najlepszych praktyk Chorwacji ułatwi Ukrainie wdrożenie postanowień układu o stowarzyszeniu w zakresie barier technicznych w handlu oraz przygotowania do zawarcia umowy ACAA.

Podpisano również plan działania Grupy Roboczej między Ukrainą a Chorwacją na lata 2022/2023, który obejmuje wymianę doświadczeń w zakresie reintegracji czasowo okupowanych terytoriów, rehabilitację kombatantów i osób wewnętrznie przesiedlonych, rozminowywanie i wzmacnianie bezpieczeństwa narodowego.

Przypomnijmy, 8 grudnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Republiki Chorwacji Andrejem Plenkovićem. Również w tym dniu premier Denys Szmyhal spotkał się z premierem Chorwacji. Strony dyskutowały o pogłębieniu współpracy w handlu, gospodarce, turystyce, cyfryzacji i edukacji.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2023 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-