E - deklaracji nie należy odwoływać - MFW zareagował na decyzję Trybunału Konstytucyjnego

E - deklaracji nie należy odwoływać - MFW zareagował na decyzję Trybunału Konstytucyjnego

Ukrinform
MFW uważa wprowadzenie na Ukrainie systemu rozliczalności urzędników państwowych poprzez e - deklarację za ważny element współpracy dwustronnej i wzywa do wzmocnienia skuteczności wszystkich organów antykorupcyjnych w państwie.

Świadczy o tym odpowiedź przedstawiciela MFW na prośbę Ukrinformu o udzielenie informacji w sprawie reakcji Funduszu na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy w sprawie e - deklaracji.

„Uruchomienie kompleksowego elektronicznego systemu dostępu do informacji o majątku i dochodach dygnitarzy w 2016 roku było i pozostaje krytycznym krokiem naprzód w walce z korupcją i nie trzeba go odwoływać” - powiedział przedstawiciel MFW.

Jednocześnie podkreśla się, że najważniejszym elementem interakcji MFW z Ukrainą w ostatnich latach było stworzenie skutecznej bazy antykorupcyjnej.

„Wspieranie i zwiększanie skuteczności wszystkich instytucji antykorupcyjnych na Ukrainie jest kluczowym czynnikiem wyzwalania silniejszego i równego wzrostu, a zatem jest ważnym zobowiązaniem w ramach programu wspieranego przez MFW”, stwierdza odpowiedź.

Jak podkreśliła Fundusz, „dyskusje na temat problematycznych kwestii trwają”.

Jak informował Ukrinform, 27 października Trybunału Konstytucyjny Ukrainy uznał artykuł 366-1 Kodeksu Karnego za niezgodny z konstytucją, który przewiduje karę za fałszywe oświadczenia.

Decyzja ta wywołała gwałtowną reakcję społeczeństwa, sytuację rozpatrywano na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Prezydent i Rząd wystąpili z inicjatywami prawno -  ustawodawczymi w celu rozwiązania tego problemu w celu przywrócenia zdolności do prawnej pracy organów antykorupcyjnych i systemu elektronicznego składania oświadczeń o majątku i dochodach przez urzędników, a także w celu ścisłego przestrzegania międzynarodowych zobowiązań Ukrainy.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-