Krym, Donbas i reformy - Zełenski i Duda wydali wspólne oświadczenie

Krym, Donbas i reformy - Zełenski i Duda wydali wspólne oświadczenie

Ukrinform
Prezydenci Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Polski Andrzej Duda podkreślili znaczenie ukraińsko-polskich stosunków dwustronnych, które mają charakter partnerstwa strategicznego.

Zostało to zapisane we wspólnym oświadczeniu i opublikowane na stronie internetowej Prezydenta Ukrainy.

„Podkreślamy znaczenie polsko-ukraińskich stosunków dwustronnych, które mają charakter partnerstwa strategicznego. Wyrażamy wolę ich wszechstronnego rozwoju na rzecz naszych społeczeństw i gospodarek. Zgadzając się, iż pandemia koronawirusa miała silny wpływ na porządek globalny i regionalny. Podkreślamy konieczność wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu pokonania nowych zagrożeń i wyzwań” - czytamy w dokumencie.

Szefowie państw podkreślili także poszanowanie przez Ukrainę i Rzeczpospolitą Polską prawa międzynarodowego i podstawowych zasad stosunków międzynarodowych, wzywając jednocześnie do zaprzestania nielegalnej okupacji Autonomicznej Republiki Krym i trwającej agresji w Donbasie.

Strony potępiły zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym również te popełnione na gruncie nienawiści, których w żaden sposób nie można usprawiedliwić, i uznały znaczenie uczczenia pamięci niewinnych ofiar konfliktów i represji politycznych XX wieku.

Prezydenci Ukrainy i Polski potępili akty wandalizmu dokonywane wobec polskich zabytków kultury i miejsc pamięci na Ukrainie, jak i wobec ukraińskich zabytków kultury i miejsc pamięci w Polsce oraz apelowali do właściwych władz o należytą opiekę nad nimi.

„Potwierdzamy ważność ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce i na Ukrainie, w tym oświaty, zgodnie z podjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi i umowami dwustronnymi. Zasady funkcjonowania szkół mniejszości polskiej na Ukrainie i szkół mniejszości ukraińskiej w Polsce zostaną rozstrzygnięte umową pomiędzy naszymi rządami w odrębnym trybie” - napisano

Zełenski i Duda potwierdzili także gotowość obu krajów do współpracy w celu dalszego pogłębiania stosunków Ukrainy z Unią Europejską na zasadach stowarzyszenia i głębokiej integracji gospodarczej, a także pozytywnie ocenili wyniki 22 Szczytu Ukraina-Unia Europejska, który odbył się 6 października tego roku.

Strona ukraińska potwierdziła niezachwiany kurs państwa na realizację szeregu ambitnych reform, wzmocnienie praworządności i walkę z korupcją, a strona polska potwierdziła gotowość dalszego wspierania transformacji ustrojowej na Ukrainie.

Strony podkreśliły również znaczenie wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej w celu pełnego wykorzystania szans, jakie dają ukraiński i polski rynek w kontekście funkcjonującej pogłębionej i wszechstronnej strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą.

"Dostrzegamy konieczność pilnej aktywizacji prac Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Komisji ds. współpracy gospodarczej. Korzystny dla obu państw jest wzrost poziomu inwestycji wzajemnych w Polsce i na Ukrainie, na rzecz którego należy stwarzać sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej" - powiedzieli prezydenci.

Podkreślono również potrzebę dalszej współpracy w sektorze energetycznym w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie i w całej Europie. Dostrzegamy znaczenie zwiększenia niezawodności i dywersyfikacji dostaw nośników energii, a także zapewnienia przejrzystości sektora energetycznego.

Napisano również, że Rzeczypospolita Polska wspiera pogłębienie współpracy Ukrainy z inicjatywą Trójmorza i zadeklarowano potrzebę kontynuowania prac Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, którego następne posiedzenie w pełnym składzie odbędzie się w Warszawie.

„Uznajemy, że współpraca humanitarna i kulturalna pozostaje ważną częścią dwustronnej agendy i będzie skierowana na promowanie kontaktów międzyludzkich, opracowywanie nowych inicjatyw oraz wdrażanie wspólnych projektów w dziedzinie edukacji, nauki, opieki zdrowotnej, sportu, wymiany młodzieży i turystyki” - czytamy w oświadczeniu, które podpisali Prezydenci Ukrainy i Polski.

Przypomnijmy, 11-13 października prezydent Polski Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda przebywają z oficjalną wizytą na Ukrainie.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-