Ukraina i Unia Europejska podpisały w Brukseli sześć umów

Ukraina i Unia Europejska podpisały w Brukseli sześć umów

zdjęcie
Ukrinform
Przedstawiciele Ukrainy i Unii Europejskiej przy okazji szczytu podpisali 6 umów o przewidywanej wartości finansowania prawie 400 mln euro.

Ceremonia podpisania odbyła się w Brukseli, donosi korespondent Ukrinform.

Pierwszy dokument to umowa między Rządem Ukrainy a Komisją Europejską w sprawie finansowania programu „Program UE „Silne Regiony””, przewiduje wkład UE w wysokości 30 mln euro.

Celem porozumienia jest zwiększenie odporności Ukrainy na zagrożenia hybrydowe i inne czynniki destabilizujące, takie jak pandemia COVID-19. Pomoc europejska zapewni ukierunkowane wsparcie regionom Ukrainy w walce z pandemią koronawirusa, będzie promować bezpieczeństwo osób dotkniętych konfliktem na wschodzie i nielegalną aneksją Krymu oraz wspierać wolność słowa i niezależnych mediów na Ukrainie.

Druga umowa między rządem Ukrainy a Komisją Europejską to finansowanie programu „Mechanizm rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy” przewiduje dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 20 mln euro.

Program ten będzie miał na celu wzmocnienie instytucji społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie i ich zdolności wpływania na reformy i procesy rozwojowe kraju, ochronę praw człowieka, w tym przeciwdziałanie homofobii i przemocy w rodzinie.

Podpisano także porozumienie między rządem Ukrainy a Komisją Europejską o sfinansowaniu programu „Pakiet klimatyczny dla stabilnej gospodarki: (CASE) na Ukrainie” - 10 mln euro.

Dokument zakłada opracowanie i wdrożenie polityk przejścia na neutralne klimatycznie dostawy energii, poprawę efektywności energetycznej, przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz przejście na tzw. Gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli gospodarkę o obiegu zamkniętym z aktywnym wykorzystaniem zasobów wtórnych.

Trzy ww. dokumenty podpisali: od ukraińskiej strony - wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna, a z Komisji Europejskiej - Komisarz UE ds. do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi.

Czwarty dokument - umowa między Rządem Ukrainy a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w sprawie finansowania projektu „Efektywność energetyczna budynków publicznych na Ukrainie” ma na celu termomodernizację budynków publicznych na Ukrainie. Przewiduje finansowanie EBI na dużą skalę w wysokości 300 mln EUR.

W imieniu Ukrainy umowę podpisał Minister ds. Rozwoju Społecznego i Terytorialnego Ukrainy Ołeksij Czernyszow, a w imieniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego - wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.

Dwa kolejne dokumenty finansowe przewidują współpracę między Ukrainą a EBI w zakresie rozwoju i cyfrowej transformacji Ukrposhty (poczty Ukrainy).

W szczególności Umowa Gwarancyjna pomiędzy Rządem Ukrainy a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) „Sieć Logistyczna (Modernizacja i Cyfryzacja Ukrposhty)” pozwoli spółce na zakup nowoczesnego sprzętu sortującego i wdrożenie zautomatyzowanego systemu kontroli ruchu paczek. W tym celu EBI udziela pożyczki w wysokości 30 mln EUR z 4-letnim okresem karencji i 20-letnim okresem spłaty pożyczki.

W imieniu Ukrainy dokument podpisał minister infrastruktury Ukrainy Władysław Kryklij, a w imieniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego - wiceprezes EBI Lilyana Pavlova.

Szósty dokument - umowa pomiędzy Ukrposhtą a EBI „Sieć logistyczna (modernizacja i cyfryzacja Ukrposhty)” określa działania na rzecz efektywnego wykorzystania kredytów EBI. W szczególności Ukrposhta modernizuje swoją sieć logistyczną, budując trzy nowe centra sortowania, 20 urzędów pocztowych i odpowiednią infrastrukturę IT.

W imieniu Ukrainy dokument podpisał Dyrektor Generalny Ukrposhty - Ihor Smilansky, a w imieniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego - wiceprezes EBI Lilyana Pavlova.

Przypomnijmy, 6 października w Brukseli odbył się 22. szczyt UE-Ukraina, podczas którego strony rozpatrzyły priorytetowe kwestie w stosunkach dwustronnych.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-