W Programie Ukraina-NATO zwalczanie rosyjskiej agresji i de-okupacja są nazwane priorytetami

W Programie Ukraina-NATO zwalczanie rosyjskiej agresji i de-okupacja są nazwane priorytetami

Ukrinform
Ukraina uważa, że pokojowe rozstrzygnięcie konfliktu spowodowanego agresją zbrojną Rosji jest priorytetem, ale zastrzega sobie prawo do samoobrony i nalega na wycofanie się z okupowanych terytoriów – napisano w rocznym programie krajowym pod auspicjami Komisji Ukraina-NATO na 2020 r. (RPK), opublikowanym na stronie internetowej prezydenta.

„Ukraina uważa pokojowe rozwiązanie konfliktu wywołanego agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej za priorytet, ale zastrzega sobie prawo do samoobrony przewidziane w Karcie Narodów Zjednoczonych i nalega, aby ostateczne rozwiązanie konfliktu było możliwe tylko wtedy, gdy porządek konstytucyjny zostanie odkupiony i przywrócony na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy”- napisano w dokumencie.

RPK podkreśla, że Ukraina jest zaangażowana w realizację celów Karty Narodów Zjednoczonych i podziela zasady zawarte w Traktacie Północnoatlantyckim, w szczególności pragnienie życia w pokoju ze wszystkimi narodami i rządami, determinację w ochronie wolności, demokracji i praworządności, a także promowanie stabilności i dobrobytu w regionie Północnoatlantyckim.

Należy zauważyć, że przeciwdziałanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, przywrócenie integralności terytorialnej, a także ochrona i przywrócenie praw obywateli Ukrainy, którzy ucierpieli w wyniku konfliktu zbrojnego i / lub przebywają na tymczasowo okupowanych terytoriach Donbasu, Krymu i Sewastopolu, są priorytetami dla naszego państwa.

Ponadto dokument stanowi, że w kontekście przygotowań Ukrainy do uzyskania członkostwa w NATO i UE priorytetem w 2020 r. pozostanie działanie mające na celu utrzymanie międzynarodowego konsensusu w sprawie wsparcia dla Ukrainy, utrzymywanie presji sankcyjnej wobec Rosji do końca agresji zbrojnej, uwolnienie wszystkich nielegalnie przetrzymywanych obywateli Ukrainy, a także zwrócenie tymczasowo okupowanych terytoriów w Donbasie i na Krymie.

„Prace będą kontynuowane w ramach „normandzkiego” i innych formatów negocjacyjnych, a także w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej, w celu pełnego przywrócenia suwerenności państwa i integralności terytorialnej Ukrainy” - napisano.

Przypomnijmy, 26 maja Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret „W sprawie Rocznego programu krajowego pod auspicjami Komisji Ukraina-NATO na rok 2020” (dekret nr 203/2020).

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-