Czubarow wzywa do omówienia w „formacie normandzkim” sytuacji na Krymie

Czubarow wzywa do omówienia w „formacie normandzkim” sytuacji na Krymie

Ukrinform
Przewodniczący Medżlisu Refat Czubarow wezwał uczestników wideokonferencji w „formacie normandzkim” na szczeblu ministrów spraw zagranicznych zaplanowanym na 30 kwietnia do omówienia sytuacji w zakresie praw człowieka na okupowanym Krymie.

Czubarow napisał o tym na Facebooku.

„W obliczu zaostrzonych represji wobec Tatarów krymskich i etnicznych Ukraińców na tymczasowo okupowanym przez Rosję Krymie, kategorycznej odmowy rosyjskich okupantów uwolnienia krymskich więźniów politycznych oraz stanowczego twierdzenia rosyjskich urzędników, że „dyskusja odnośnie niezależności Krymu jest zamknięta”, wzywamy uczestników wideokonferencji w „formacie normandzkim” na szczeblu ministerialnym zaplanowanej na 30 kwietnia 2020 r. do omówienia sytuacji w zakresie praw człowieka i sytuacji narodu Krymskich tatarów na tymczasowo zajętym Krymie”- stwierdził w poście.

Według szefa Medżlisu zakaz działalności najwyższego organu wykonawczego narodu Krymskich tatarów jest jednym z przestępczych działań Moskwy mających na celu stłumienie woli i jedności rdzennej ludności Krymu, która otwarcie sprzeciwiała się rosyjskiej inwazji.

„Zakaz działalności Medżlisu Tatarów krymskich wykazał rażące lekceważenie i łamanie przez okupujące państwo podstawowych norm prawa międzynarodowego, w tym Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Konwencji Rady Europy o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Deklaracji ONZ o prawach człowieka.

Polityk stwierdził, że członkowie Medżlisu na tymczasowo okupowanym Krymie są prześladowani: „Federacja Rosyjska wyraźnie ignoruje postanowienie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ z 9 kwietnia 2017 r., które zobowiązuje Rosję do powstrzymania się od podejmowania lub podtrzymywania ograniczeń odnośnie zdolności Tatarów Krymskich do utrzymania własnych instytucji, w tym Medżlisu, a także zapewnia wolnego wjazdu i wyjazd na Krym przywódcom i członkom Medżlisu Tatarów krymskich”.

W związku z tym Czubarow wezwał społeczność międzynarodową do dalszego zaostrzenia sankcji wobec Rosji „do czasu przywrócenia suwerenności państwowej Ukrainy nad Krymem i Morzem Czarnym i Azowskim”.

Przypomnijmy, 26 kwietnia 2016 r. rosyjski okupacyjny „Sąd Najwyższy Krymu” uznał Medżlis Tatarów krymskich organizacją ekstremistyczną i zakazała jej działalności w Federacji Rosyjskiej.

W dniu 29 września 2016 r. Sąd Najwyższy Rosji, najwyższa instancja państwa okupującego, utrzymał w mocy tę niezgodną z prawem decyzję.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-