Ukraina przekazała Sekretarzowi Generalnemu ONZ list w sprawie blokowania dostępu misji OBWE w Donbasie

Ukraina przekazała Sekretarzowi Generalnemu ONZ list w sprawie blokowania dostępu misji OBWE w Donbasie

Ukrinform
Strona ukraińska oficjalnie poinformowała Sekretarza Generalnego ONZ, że rosyjska władza okupacyjna na zajętych terytoriach we wschodniej Ukrainie zabroniła dostępu obserwatorom SMM OBWE pod pretekstem wprowadzenia kwarantanny – donosi Ołeh Nikołenko, rzecznik ukraińskiej misji dyplomatycznej przy ONZ.

„Stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Serhij Kyslyca wysłał sekretarzowi generalnemu Antonio Guterresowi oficjalny list, w którym zwrócił uwagę na blokowanie przez rosyjską władzę okupacyjną patroli Specjalnej Misji Monitorującej OBWE na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu donieckiego i ługańskiego Ukrainy”.

Jak zauważono w dokumencie, „takie działania administracji okupacyjnej Federacji Rosyjskiej są bezpośrednim naruszeniem mandatu Misji OBWE, wbrew porozumieniom Mińska, a także ogólnie uzgodnionym wnioskom ze szczytu paryskiego w formacie normandzkim z 9 grudnia 2019 r., zgodnie z którym SMM OBWE musi mieć bezpieczny dostęp do całej Ukrainy dla pełnej realizacji swojego mandatu”.

W tym względzie strona ukraińska podkreśla, że ​​ograniczenia nałożone na SMM OBWE w ramach środków kwarantanny koronawirusa są niedopuszczalne.

„Rząd Ukrainy, czasowo zamykając granicę na linii rozgraniczającej, aby skutecznie przeciwdziałać i zapobiegać rozpowszechniania się zakażenia koronawirusem na terytorium znajdującym się pod kontrolą rządu Ukrainy, już wtedy wykluczył misje monitorujące OBWE, ONZ, MKCK, które pracują tam zgodnie z ustanowioną procedurą” - napisano.” - podkreślił Kyslytsa w liście do Sekretarza Generalnego ONZ.

Zgodnie z tą procedurą list ukraiński zostanie rozpowszechniony jako oficjalny dokument Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Przypomnijmy, powołując się na oświadczenie strony ukraińskiej Wspólnego Centrum Kontroli i Koordynacji Zawieszenia Broni i Stabilizacji Linii Demarkacyjnej, swoboda przemieszczania się patroli OBWE SMM wokół linii wycofania sił i zasobów jest ograniczana przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej.

av

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-