Ukraina i Polska będą realizować wspólne projekty energetyczne i rozwijać regiony

Ukraina i Polska będą realizować wspólne projekty energetyczne i rozwijać regiony

Ukrinform
Sytuacja dotycząca rosyjskiej inwazji

Rządy Ukrainy i Polski umówiły się na realizację wspólnych projektów w dziedzinie energetyki i rozwoju regionalnego - poinformował rządowy portal, donosi Ukrinform.

Tym samym strony podpisały wspólną deklarację Ministerstwa funduszy i polityki regionalnej RP oraz Ministerstwa rozwoju gmin i terytoriów Ukrainy.

„Polska pomoże w rozwoju społeczności ukraińskich jako integralna część planu naprawczego. Skorzystamy z doświadczenia Polski we wdrażaniu europejskich praktyk i efektywnego wykorzystania funduszy europejskich na drodze do pełnego członkostwa w UE” – powiedział premier Ukrainy Denis Szmyhal.

Podpisano również wspólną deklarację ministrów spraw wewnętrznych RP i Ukrainy o ścisłej współpracy na poziomie służb granicznych oraz Memorandum o współpracy ministerstw energetyki Ukrainy i Polski w sprawie zacieśnienia współpracy energetycznej.

„Polska wspiera integrację Ukrainy z europejskimi projektami energetycznymi, rozwój rynku gazu i energii elektrycznej na Ukrainie. Ponadto nasze kraje zgodziły się co do potrzeby zwiększenia transgranicznego handlu energią elektryczną i odbudowy linii przesyłowej: Chmielnicka elektrownia jądrowa-Rzeszów. To niezwykle ważny projekt dla Ukrainy, który otworzy dodatkowe możliwości eksportu ukraińskiej energii elektrycznej do Europy” - powiedział szef ukraińskiego rządu.

Szmyhal powiedział, że wśród dokumentów podpisanych między rządami Ukrainy i Polski jest w szczególności Memorandum o współpracy między Ministerstwem Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy a Ministerstwem Klimatu i Środowiska Polski.

„W kontekście Europejskiego Zielonego Kursu uzgodniliśmy z Polską zacieśnienie współpracy w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, odpowiedzialnego wydobycia, przywracania zasobów naturalnych oraz ochrony lasów i środowiska” – powiedział.

Ponadto Memorandum między Ministerstwami Kultury Ukrainy i Polski o współpracy w pamięci narodowej, zdaniem premiera Ukrainy, pozwoli w owocnym dialogu rozwiązać wszystkie kwestie związane z przeszłością naszych krajów.

Jak informowaliśmy, w środę w Kijowie odbyły się konsultacje międzyrządowe między Ukrainą a Polską z udziałem premierów Denysa Szmyhala i Mateusza Morawieckiego. Po konsultacjach rządy Ukrainy i Polski podpisały osiem umów o współpracy w różnych dziedzinach. Ukraina i Polska planują m.in. utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa obronnego do produkcji broni i sprzętu wojskowego.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-