Na Ukrainie obchodzony jest Dzień Europy

Na Ukrainie obchodzony jest Dzień Europy

Ukrinform
W czwartek 9 maja Ukraina obchodzi Dzień Europy.

Jak podaje Ukrinform, święto to zostało wprowadzone dekretem Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego nr 266/2023 z dnia 8 maja 2023 roku.

„Świadomi europejskiej tożsamości narodu ukraińskiego, mając na celu wzmocnienie jedności narodów Europy, zapewnienie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności na kontynencie europejskim, potwierdzając przywiązanie do ideałów i wartości demokracji, wspierając inicjatyw młodych i innych stowarzyszeń społecznych, postanawiam ustanowić na Ukrainie Dzień Europy, który będzie obchodzony co roku 9 maja wspólnie z państwami Unii Europejskiej” – czytamy w dokumencie.

Dekret przewiduje także utratę mocy poprzedniego dekretu Prezydenta z dnia 19 kwietnia 2003 roku nr 339/2003 „O Dniu Europy”, zgodnie z którym Dzień Europy obchodzony był na Ukrainie co roku w trzecią sobotę maja.

Zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej po zakończeniu II wojny światowej w krajach europejskich zaczęto zastanawiać się nad zasadami współpracy politycznej i współpracy gospodarczej. Wreszcie 9 maja 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman wystąpił z inicjatywą ustanowienia wspólnej koordynacji i kontroli przemysłu ciężkiego w Europie. Zasugerował opracowanie wspólnych zasad polityki w celu osiągnięcia solidarności w tej konkretnej dziedzinie. Drogą do realizacji Planu Schumana miała być Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Według pomysłu Schumanna Francja, Niemcy i inne kraje europejskie miały przenieść zarządzanie produkcją węgla i stali do jednego organu. W wyniku takiego zjednoczenia pod wspólną kontrolą miały znaleźć się także kluczowe gałęzie przemysłu zbrojeniowego, co uniemożliwiłoby oddzielnemu państwu przygotowanie się do nowej wojny.

W rezultacie 18 kwietnia 1951 roku podpisano w Paryżu porozumienie o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Jako pierwsze ratyfikowało je sześć krajów: Francja, Niemcy, Włochy oraz kraje Beneluksu – Belgia, Holandia i Luksemburg. Organizacja była otwarta na inne kraje europejskie. Obecnie uważa się, że Deklaracja Schumanna oficjalnie zapoczątkowała proces integracji europejskiej. Dlatego właśnie 9 maja w UE obchodzony jest Dzień Europy.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-