Prawie połowa imigrantów zatrudnionych w Polsce znalazła mieszkanie dzięki pracodawcom

Prawie połowa imigrantów zatrudnionych w Polsce znalazła mieszkanie dzięki pracodawcom

Ukrinform
Prawie połowa imigrantów zatrudnionych w Polsce (47%), z których zdecydowana większość to Ukraińcy, znalazła pracę dzięki pracodawcom.

Tak wynika z badania „Pracownik cudzoziemski – zakwaterowanie w Polsce”, przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL wspólnie z firmą RentLito i Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, podaje Ukrinform.

Jak podkreśla badanie, prawie połowa imigrantów pracujących w Polsce (47%) otrzymała mieszkanie od pracodawcy lub agencji zatrudnienia, co wskazuje na ważną rolę tych podmiotów w procesie umieszczania cudzoziemców w Polsce. Zdecydowana większość respondentów (80%) jest zadowolona z tej decyzji.

Jednocześnie, co trzeci respondent samodzielnie znalazł mieszkanie (33%), a co drugi posiadał je już w momencie podjęcia pracy (22%).

Prezes Grupy EWL Andrzej Korkus zauważył, że rynek pracy w Polsce przeszedł w ostatnich latach istotne zmiany, a wzrost zainteresowania tym segmentem wynika w szczególności z mobilności pracowników i zmieniających się potrzeb mieszkaniowych pracowników.

„W obliczu narastającego od lat niedoboru siły roboczej pracodawcy w Polsce tradycyjnie angażują się w proces zakwaterowania swoich pracowników, rozumiejąc, że zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku pracy. Od kilku lat jest to główna przewaga konkurencyjna polskiego rynku pracy w porównaniu z Europą Zachodnią. Potwierdza to pierwsze w Polsce badanie sytuacji mieszkaniowej pracujących imigrantów. To ważny fakt, świadczący o istotnej roli przedsiębiorców w procesie integracji cudzoziemców w Polsce” – komentuje wyniki badania Andrzej Korkus.

Badanie wykazało, że w przypadku zatrudnienia cudzoziemców w Polsce istnieje tendencja do wybierania miejsca zamieszkania blisko miejsca pracy. Tylko 23% cudzoziemców w Polsce wskazuje, że czas dojazdu do pracy przekracza 15 minut. Z kolei 38% imigrantów dociera do miejsca pracy w nie więcej niż 15 minut i tyle samo, bo 39% respondentów, deklaruje, że w tym samym czasie może dotrzeć do miejsca pracy pieszo.

Istotny w tym kontekście jest także fakt, że aż 43% ankietowanych najpierw znalazło mieszkanie, a następnie szukało pracy, co wskazuje na istotny wpływ kwestii zakwaterowania na wybór miejsca pracy imigrantów w Polsce.

Badanie „Pracownik cudzoziemski – staż w Polsce” zostało przeprowadzone w dniach 13 listopada – 21 grudnia 2023 r. przez Grupę EWL, RentLito i Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Łącznie w badaniu wzięło udział 400 cudzoziemców z kilku krajów pracujących w Polsce.

Jak wiadomo, w Polsce może przebywać ponad 3 miliony obywateli Ukrainy, z czego około milion przybyło do Polski po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę 24 lutego 2022 roku.

Polscy pracodawcy zgłosili zatrudnienie około 430 000 obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-