Polska przedłużyła tymczasową ochronę uchodźców ukraińskich do 2025 roku

Polska przedłużyła tymczasową ochronę uchodźców ukraińskich do 2025 roku

Ukrinform
Polska przedłużyła o rok mechanizm tymczasowej ochrony obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. i pozostają w kraju.

Tak wynika z komunikatu na stronie internetowej polskiego rządu – podaje Ukrinform.

Jak zauważono, mechanizm ochrony czasowej, wprowadzony decyzją Rady UE w marcu 2022 r., początkowo na rok, został ponownie przedłużony na kolejny rok – do 4 marca 2025 r. W związku z powyższym o ten sam okres przedłużono okres ważności dotychczas wydanych tymczasowych świadectw ochronnych.

„Osoby, które otrzymały z Urzędu do Spraw Cudzoziemców zaświadczenie o udzieleniu ochrony czasowej z datą ważności 4 marca 2023 r., 4 września 2023 r. lub 4 marca 2024 r., nie powinny ubiegać się o nowe dokumenty. Zaświadczenia te będą ważne do 4 marca 2025” – głosi komunikat.

Podkreśla się, że przepisy te nie dają podstaw prawnych do zastąpienia już wydanych zaświadczeń w związku z przedłużeniem ochrony czasowej. Dokumenty zawierają odpowiednią adnotację dotyczącą przedłużenia ich ważności zgodnie z przepisami prawa. Tym samym cudzoziemcy, którzy już otrzymali zezwolenia, mogą w dalszym ciągu posługiwać się nimi jako dokumentem pobytowym potwierdzającym swój status prawny.

Rząd RP zauważył, że cudzoziemcy nieobjęci ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, a należący do kategorii wysiedleńców wymienionej w decyzji wykonawczej Rady UE o wystąpieniu masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy, mogą skorzystać z tymczasowej ochrony na terytorium Polski. W takim przypadku zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców jest potwierdzeniem skorzystania z ochrony czasowej.

Jak informowaliśmy, jesienią ubiegłego roku Unia Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu mechanizmu tymczasowej ochrony do marca 2025 roku.

Według wstępnych danych w Polsce mieszka od 3 do 3,5 miliona obywateli Ukrainy, z czego około miliona przybyło do Polski po rozpoczęciu inwazji Rosji na pełną skalę.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-