Ponad 70% Ukraińców jest przeciwnych zwolnieniu Załużnego

Ponad 70% Ukraińców jest przeciwnych zwolnieniu Załużnego

Ukrinform
Zdecydowana większość Ukraińców – 72% – miałaby negatywny stosunek do ewentualnej rezygnacji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Walerego Załużnego.

Jak podaje Ukrinform, świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) w dniach 4-10 grudnia 2023 roku.

Jak wynika z badania, jedynie 2% respondentów miałoby do tego pozytywne nastawienie. Kolejne 21% ma o tym neutralny pogląd, a 5% nie potrafiło sformułować swojej opinii.

Wśród respondentów ufających prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu 71% miałoby negatywny stosunek do decyzji o zwolnieniu Załużnego (a tylko 3% miałoby do niej pozytywny stosunek). Jak zauważają socjolodzy, większość społeczeństwa krytycznie odnosi się do dymisji Załużnego we wszystkich regionach kraju.

Jednocześnie 43% Ukraińców uważa, że ​​pomiędzy Zełenskim a Załużnym może dojść do nieporozumień lub tarć Jednak tylko 8% z nich uważa, że ​​sytuacja jest bardzo poważna, a pozostałe 35% uważa, że ​​te nieporozumienia nie są zbyt poważne. Generalnie nie wierzy, że istnieje jakiś konflikt – 39%, a 18% nie mogło się zdecydować. We wszystkich regionach poglądy respondentów na ten temat są dość podobne.

Jeśli chodzi o zaufanie do dowódców wojskowych, jak wynika z sondażu, duże zaufanie społeczne jest u Załużnego, a także szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Kyryło Budanowa i dowódcy Sił Lądowych Sił Zbrojnych Ołeksandra Syrskiego, a różnica w udziałach zaufania jest w dużej mierze konsekwencją różnego poziomu wiedzy. Zatem wśród ogółu respondentów 92% ufa Załużnemu, 60% - Budanowowi (ale 18% go nie zna), 33% - Syrskiemu (ale 48% go nie zna).

Wśród znających tych dowódców 94% ufa Załużnemu, 73% – Budanowowi, a 63% – Syrskiemu. Jednocześnie poziom nieufności wśród znających ich wynosi 5% dla Załużnego, 24% dla Budanowa i 29% dla Syrskiego. Jak dodał KMIS, sytuacja jest dość podobna we wszystkich regionach i we wszystkich regionach dowódcy wojskowi cieszą się dość dużym zaufaniem.

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii przeprowadził ogólnoukraiński sondaż opinii publicznej „Omnibus”, w którym znalazły się pytania o zaufanie do dowódców wojskowych i ewentualną dymisję Załużnego. Z 1200 respondentami zamieszkującymi wszystkie obwody Ukrainy (z wyjątkiem Krymskiej Republiki Autonomicznej) przeprowadzono wywiady metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na losowej próbie numerów telefonów komórkowych.

Badanie przeprowadzono wśród dorosłych (w wieku 18 lat i więcej) obywateli Ukrainy, którzy w momencie badania zamieszkiwali terytorium Ukrainy (w granicach kontrolowanych przez władze Ukrainy do dnia 24 lutego 2022 r.). Próba nie obejmowała mieszkańców terytoriów, które do 24 lutego 2022 r. nie były czasowo kontrolowane przez władze Ukrainy (AR Krym, miasto Sewastopol, niektóre obszary obwodów donieckiego i ługańskiego), a badanie nie obejmowało obywateli za granicą.

Formalnie w normalnych warunkach błąd statystyczny takiej próby (z prawdopodobieństwem 0,95 i przy uwzględnieniu efektu projektowego 1,1) nie przekraczał 3,2% dla wskaźników bliskich 50%; 2,7% – dla wskaźników bliskich 25%; 2,1% – dla wskaźników bliskich 10%; 1,4% – dla wskaźników bliskich 5%.

W warunkach wojny oprócz określonego błędu formalnego dodaje się pewne odstępstwo systematyczne. Ogólnie rzecz biorąc, KMIS uważa, że ​​uzyskane wyniki są wysoce reprezentatywne dla ludności Ukrainy zamieszkującej terytorium kontrolowanym przez rząd i pozwalają na w miarę wiarygodną analizę postaw społecznych tej ludności.

Jak podał Ukrinform, 19 grudnia na ostatniej konferencji prasowej prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył , że współpracuje z Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Walerym Załużnym i oczekuje od niego wyników na polu walki.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-