92% Ukraińców popiera przystąpienie do Unii Europejskiej

92% Ukraińców popiera przystąpienie do Unii Europejskiej

Ukrinform
92% Ukraińców popiera przystąpienie do Unii Europejskiej - powiedział Andrij Byczenko, dyrektor serwisu socjologicznego Centrum im. Razumkowa, podczas prezentacji sondażu socjologicznego, informuje Ukrinform.

„Gdyby w najbliższym czasie miało się odbyć referendum w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, za przystąpieniem do tej organizacji głosowałoby 79% ogółu respondentów, czyli 92% tych, którzy zamierzają wziąć udział w takim referendum (7% i 4% zagłosowałoby przeciwko temu odpowiednio) ”- powiedział.

W marcu 2021 roku 59% ogółu respondentów, czyli 80% zamierzających wziąć udział w referendum, zamierzało głosować za przystąpieniem do UE (odpowiednio 26% i 17% głosowałoby przeciw).

Według najnowszego sondażu 86% wszystkich mieszkańców regionu zachodniego, 82% regionu centralnego, 73% mieszkańców wschodu i 56% mieszkańców południa zagłosowałoby za przystąpieniem do UE. Odsetek głosujących przeciw wynosi odpowiednio 3%, 5%, 11% i 17%.

Im młodsi respondenci, tym częściej będą głosować za wejściem do UE — ich udział wzrasta od 70,5% w grupie najstarszej (60+) do 83,5% wśród osób poniżej 30 roku życia.

Wśród ufających prezydentowi W. Zełenskiemu za przystąpieniem do UE zagłosuje 83% (przeciwnych jest 5%), a wśród nieufnych odpowiednio 54% i 21%.

Wśród tych, którzy w domu komunikują się głównie po ukraińsku, za przystąpieniem do UE zagłosuje 81,5 proc. (przeciwnych jest 5 proc.), a wśród mówiących głównie po rosyjsku odpowiednio 70 proc. i 12 proc.

W badaniu wzięło udział 2020 respondentów w wieku powyżej 18 lat. Teoretyczny błąd próbkowania nie przekracza 2,3%. Jednocześnie dodatkowe odchylenia próby mogą być spowodowane skutkami rosyjskiej agresji, w szczególności przymusową ewakuacją milionów obywateli.

Sondaż został przeprowadzony w lutym-marcu 2023 r. przez służby socjologiczne Centrum im. Razumkowa we wszystkich regionach Ukrainy, z wyjątkiem tymczasowo okupowanych terytoriów obwodów: donieckiego, zaporoskiego, ługańskiego, charkowskiego, chersońskiego, Krymu i terytoriów, na których toczą się działania wojenne.

Jak podał Ukrinform, ponad 60% obywateli uważa, że wydarzenia na Ukrainie rozwijają się we właściwym kierunku.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-