Religijny rosyjski fejk - Obwód czerniowiecki przygotowuje się do zjednoczenia z Rumunią

Religijny rosyjski fejk - Obwód czerniowiecki przygotowuje się do zjednoczenia z Rumunią

Fact-checking
Ukrinform
Rumuński Kościół Prawosławny nigdy nie wysuwał propozycji przeniesienia parafii UKP PM na Bukowinie.

„Obwód czerniowiecki przygotowuje się do zrobienia kolejnego kroku w kierunku zjednoczenia z Rumunią” – takie nagłówki były popularne w kremlowskich środkach masowego przekazu i rozpowszechniane w kanałach z-telegramu. Propagandyści twierdzą, że „Bukareszteńska władza” zaproponowała parafianom UKP PM przejście pod protektorat Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej. Wygląda więc na to, że Rumunia zaczyna „miękko okupować” część terytorium Ukrainy.

Jako dowód powołują się na „Apel do księży rumuńskich na Ukrainie i metropolity Longina (Mychajło Żar), znajdujących się pod jurysdykcją Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, wywodzącej się z Patriarchatu Rosyjskiego, w sprawie przejścia na tradycyjną jurysdykcję kanoniczną Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego”, podpisany przez 6 rumuńskich organizacji pozarządowych, w tym „Stowarzyszenie Rost”, i opublikowany w internetowym wydaniu tego ostatniego „ROSTOnline” . Jak zaznaczono na stronie internetowej stowarzyszenia , angażuje się ono w projekty kulturalne, poprzez które stara się promować „wartości narodowe, twórcze uznanie dla rumuńskich tradycji, zachowanie tożsamości narodowej i rozbudzenie ducha obywatelskiego”.

Apel stwierdza, że 121 parafii na Ukrainie, w których nabożeństwa są odprawiane w języku rumuńskim i które znajdują się pod patronatem Patriarchatu Moskiewskiego, powinno przejść pod Patriarchat Rumuński, a cały ten proces powinien poprowadzić metropolita Longin.

Oświadczenie to pojawiło się dzień po tym, jak Longin udzielił wywiadu rumuńskiemu Antena3 CNN , w trakcie którego oskarżył państwo ukraińskie o „prześladowanie kościoła” i mówił o „uzbrojonych ludziach” wchodzących do klasztoru, „wybijających okna” i „przyprowadzających duchownych na kolana”.

Podstawą fejku o „zjednoczeniu obwodu czerniowieckiego z Rumunią” jest apel kilku rumuńskich organizacji pozarządowych, a nie stanowisko rumuńskich władz czy Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej. Nie ma ani tego listu, ani komunikatów o apelu, ani informacji o zamiarze objęcia parafii UKP MP pod skrzydła Ukrainy na stronie internetowej rządu rumuńskiego, ani w oficjalnych zasobach Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej.

Potwierdził to dla Ukrinform szef Związku Ukraińców Rumunii (ZUR) Mykoła-Myrosław Petrecki.

„Rumuński Kościół Prawosławny nigdy nie wypowiadał się o chęci przejęcia pod swoją kontrolę parafii UKP MP na Bukowinie. Wręcz przeciwnie, reagując na niedawne słowa biskupa Longina, który powiedział w rumuńskiej telewizji, że uzbrojeni żołnierze rzekomo weszli do domów duchowieństwa w Czerniowcach i że władze ukraińskie prześladują miejscowych rumuńskich księży, rzecznik Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego - Vasile Bănescu, wyraźnie stwierdził, że księża etnicznych społeczności rumuńskich na Ukrainie kanonicznie nie należą do Patriarchatu Rumuńskiego, ale w większości podlegają jurysdykcji Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, który utrzymuje związek kościelno-kanoniczny z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym” – powiedział Petrecki.

Szef ZUR podkreślił też, że Rumuńska Cerkiew Prawosławna w pełni popiera Ukrainę i apeluje do przedstawicieli rumuńskich mniejszości narodowych, by nie ulegali rosyjskiej propagandzie.

„Vasile Bănescu stwierdził również, że „najwyższym przyczyną adekwatności jest prawda obiektywna, potwierdzona brutalną bezpośrednią rzeczywistością, niezideologizowana i niezmanipulowana przez propagandę tych, którzy próbują usprawiedliwiać, w tym religijnie, wojnę i masowe mordy. Myślę, że w ten sposób Rumuński Kościół Prawosławny jasno sformułował swoje stanowisko” – podkreślił Mykoła-Myrosław Petrecki.

Pojawiają się też pytania o szczerość słów samego Longina. Choć jako jeden z nielicznych przedstawicieli UKP potępił patriarchę Moskwy Cyryla za błogosławieństwo dla wojny na Ukrainie, zrobił to dopiero w czerwcu, cztery miesiące po tym, jak rosyjskie pociski spadły na pokojowo nastawione ukraińskie miasta i bomby. „Wyróżnił się” także kazaniem, w którym oświadczył, że Ukraina „rozpoczęła wojnę z Bogiem i narodem ukraińskim”, które rozpowszechniał bokser Wasyl Łomaczenko.

Przed wojną Longina widywano w szeroko rozpowszechnionych fejkach. W marcu 2021 r. w rejonie hercańskim obwodu czerniowieckiego, gdzie Longin prowadzi działalność edukacyjną w banczeńskim monastyrze, większość lekarzy szpitala rejonowego odmówiła szczepienia przeciwko koronawirusowi, powołując się na przekonania religijne. W sieciach społecznościowych rozpowszechniła się wypowiedź Longina, że „potężną szczepionką” przeciwko koronawirusowi jest „komunia święta”, która „zabija każdą infekcję” .

Za czasów Janukowycza, w 2011 r., Longin gościł Cyryla, który poświęcił nowo utworzoną przez niego świątynię w banczeńskim klasztorze .

Longin jest dawnym współpracownikiem metropolity czerniowieckiego i bukowińskiego Melecjusza, którego SBU przeszukała i znalazła rosyjskie paszporty „kierownictwa struktur diecezjalnych”, w szczególności jego własne.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zawiesił obywatelstwo Melecjusza, a także 13 innych księży UKP PM.

Rumuński Kościół Prawosławny nie ma na Ukrainie swoich parafii wyznaniowych. Jedyną cerkwią ukraińską związaną z Rumunią jest Prawosławny Wikariat Ukraiński jako jednostka strukturalna Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego, utworzonego w 1990 roku dla Ukraińców mieszkających w Rumunii. Nabożeństwa odprawiane są tam w języku ukraińskim i częściowo rumuńskim.

Wcześniej rosyjskie środki masowego przekazu rozpowszechniały fałszywą historię, że rosyjskojęzyczni Ukraińcy nie będą mogli odwiedzać kościołów UKP PM w Boże Narodzenie .

Andrij Olenin


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2023 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-