W Sejmie RP otwarto wystawę „Ukrainka”.

W Sejmie RP otwarto wystawę „Ukrainka”.

zdjęcie, wideo
Ukrinform
W Sejmie RP prezentowana jest wystawa „Ukrainka”, otwarta z okazji organizacji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Warszawie.

Wystawa przedstawia Ukrainki w czasie wojny, które pełniły różne role społeczne i zawodowe – babcie, matki, córki, wolontariuszki, żołnierze itp. – donosi korespondentka Ukrinform.

Podczas otwarcia wystawy marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że wystawa pokazuje nie tylko smutne i tragiczne oblicze Ukrainki, ale także pokazuje, że podczas tej okrutnej wojny Ukrainka odegrała tak wiele ważnych ról.

„To jest matka, która każdego dnia musi dbać o bezpieczeństwo swoich bliskich, zwłaszcza swoich dzieci, to jest matka, która została na Ukrainie i matka, która opuściła własny dom i przyjechała tutaj (do Polski – przyp. .) szukać bezpiecznej przystani. Ale Ukrainka to też kobieta wojskowy” – powiedziała Witek.

Witek podkreśliła, że Ukrainki nie chcą być ofiarami, ale wojowniczkami. Zauważyła, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę podwoiła się liczba kobiet w ukraińskiej armii, więc walczą one na równi z mężczyznami o suwerenność, wolność i niepodległość swojego kraju, a także o bezpieczeństwo i wolności Europy.

Według niej Ukrainka jest dziś wolontariuszką, sanitariuszką na froncie, tłumaczką, nauczycielką, artystką czy dokumentalistką, która demaskuje światowe zbrodnie popełnione przez Rosję na Ukrainie.

Na wystawie prezentowany jest film o Ukrainkach w czasie wojny, a także książeczka z kwietniowego wyjazdu marszałków parlamentu UE na granicę polsko-ukraińską i wizyt w kilku ośrodkach dla Ukraińców w Chełmie i pod Warszawą.

Wystawa odbywa się pod patronatem Marszałka Sejmu Elżbiety Witek.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-