Dziś Ukraina obchodzi Dzień Konstytucji

Dziś Ukraina obchodzi Dzień Konstytucji

Ukrinform
28 czerwca Ukraina obchodzi święto narodowe - Dzień Konstytucji.

Dziś mija 26 lat od uchwalenia Ustawy Zasadniczej.

28 czerwca 1996 r. o godzinie 9:18, po prawie dobie ciągłej pracy Rada Najwyższa przyjęła i ustanowiła Konstytucję. Wydarzenie to poprzedzone było 6 latami ciężkiej pracy, konsultacji, kryzysów i ustaleń.

Najnowszy proces konstytucyjny rozpoczął się natychmiast po przyjęciu 16 lipca 1990 r. przez Radę Najwyższą USRR „Deklaracji o suwerenności państwowej Ukrainy”. Już w październiku powołano Komisję Konstytucyjną. Po upadku ZSRR i uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991 r. stało się jasne, że rozwój systemu prawnego w niezależnym państwie powinien odbywać się na własną rękę. W latach 1991–1996 komisje opracowały szereg projektów konstytucji, a swoje projekty stworzyła też Rada Najwyższa i Prezydent. Były one omawiane, uzupełniane i udoskonalane przez długi czas. Najostrzejsza kontrowersję wywołały kwestie: podziału władzy i własności, symboli państwowych, statusu języka rosyjskiego i statusu Republiki Krymu. Siły lewicowe miały tendencję do zmniejszania roli władzy prezydenckiej, stosunków własności prywatnej, chciały zapewniania tej samej pozycji językom ukraińskiemu i rosyjskiemu oraz zachowania autonomicznego statusu Krymu. Prawica, w której zjednoczyli się przedstawiciele „partii władzy”, środowisk biznesowych i deputowanych narodowej orientacji kulturowej i językowej, opowiadała się za silną pozycją prezydencką, gwarantującą pełnię praw własności prywatnej, dominację języka ukraińskiego i eliminację autonomii krymskiej. Tymczasem w kraju obowiązywała konstytucja Ukraińskiej SRR z 1978 r., z pewnymi poprawkami.

W nocy z 27 na 28 czerwca 1996 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła i ustanowiła Konstytucję Ukrainy. Dokument został poparty przez dwie trzecie posłów (315 deputowanych ). Ustanawiała ona silną władzę prezydencką, gwarantowała prawa własności prywatnej, zatwierdziła nowe symbole państwowe, status języka ukraińskiego jako jedynego państwowego, a Krym został uznany za autonomiczną republikę i część Ukrainy.

Od czasu przyjęcia aktualna ustawa zasadnicza Ukrainy zmieniła się kilka razy. Warto zauważyć, że Konstytucja Ukrainy z 1996 r. przewiduje dość rygorystyczną procedurę wprowadzania zmian i uzupełnień. Aby zatwierdzić odpowiednie zmiany w różnych rozdziałach, wymagane jest od 2/3 do 3/4 głosów z konstytucyjnego składu Rady Najwyższej Ukrainy. Jeżeli zmiany znoszą lub ograniczają prawa i wolności człowieka i obywatela lub mają na celu zniesienie niepodległości lub zagrażają integralności terytorialnej państwa, wówczas Konstytucja Ukrainy, zgodnie z art. 157, nie może być w ogóle zmieniona.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-