Większość uczniów nie chce uczyć się zdalnie

Większość uczniów nie chce uczyć się zdalnie

Ukrinform
Na Ukrainie 51% uczniów negatywnie ocenia uczenie się na odległość, a 57% uważa, że poziom nauczania na lekcjach online jest niższy niż na lekcjach w klasie.

Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez Międzynarodowy Instytut Socjologii w Kijowie, donosi Ukrinform.

Przeprowadzono wywiady z uczniami ukraińskimi w wieku szkolnym równolegle z polskimi uczniami. Wyniki ankiety wykazały, że według większości kryteriów kształcenie na odległość było bardziej dostępne dla polskich uczniów niż dla uczniów ukraińskich szkół.

Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie większość uczniów negatywnie ocenia naukę na odległość - 46% wśród Polaków i 51% wśród Ukraińców. Większość uczniów uważa również, że poziom nauczania na lekcjach online jest niższy niż na lekcjach w klasie. Wśród uczniów polskich zauważyło to 65% badanych, a wśród uczniów ukraińskich 57%.

Badanie wykazało również, że jedną z największych barier dla uczniów w obu krajach była niedogodność konieczności wczesnego wstawania i dostania się do szkoły – wskazało na to 34% uczniów polskich i 36% uczniów ukraińskich.

W przededniu powrotu do szkoły zapytano uczniów, jaką formę edukacji wybraliby, gdyby mieli wolny wybór. Wyniki pokazują, że tradycyjna forma kształcenia była zdecydowanie preferowana przez uczniów z obu krajów – 60% polskich i 65% ukraińskich.

W trakcie badania – 22% uczniów w Polsce wskazało, że jest zaszczepionych przeciwko COVID-19, podczas gdy na Ukrainie – tylko 2%.

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) od 15 do 27 sierpnia 2021 r. przeprowadził ogólnoukraińskie badanie uczniów. Zastosowana była metoda wywiadów osobistych, wspomagana komputerowo (CAPI). W trakcie badania przeprowadzono 1022 wywiadów z osobami, mieszkającymi w 78 miejscowościach we wszystkich regionach Ukrainy (z wyjątkiem Autonomicznej Republiki Krymu). W obwodach ługańskim i donieckim ankiety prowadzono tylko na terenach kontrolowanych przez Ukrainę.

Błąd statystyczny próby (z prawdopodobieństwem 0,95 i efektem projektowym 1,1) nie przekracza 0,5-2,4%.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-