56% Ukraińców popiera integrację europejską, a 51% przystąpienie do NATO

56% Ukraińców popiera integrację europejską, a 51% przystąpienie do NATO

Ukrinform
Obecnie 56% obywateli Ukrainy popiera integrację gospodarczą Ukrainy z Unią Europejską.

Według Ukrinformu świadczą o tym wyniki sondażu przeprowadzonego przez Grupę Socjologiczną „Rating” na zlecenie Centrum Analiz i Badań Socjologicznych Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego.

Tym samym w sumie 56% ankietowanych Ukraińców wyraziło aprobatę dla integracji europejskiej Ukrainy. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba osób popierających ten kierunek wzrosła o 4% (2020 - 52%).

Ponadto 51% Ukraińców popiera przystąpienie Ukrainy do NATO. W ubiegłym roku liczba ta wyniosła 49%.

Największą aprobatę dla przystąpienia Ukrainy do UE i NATO obserwuje się w obwodach rówieńskim, wołyńskim, lwowskim, tarnopolskim, iwano-frankowskim, winnickim, kijowskim. Jednocześnie taki kurs jest mniej popierany w obwodach charkowskim oraz odeskim i Siewierodoniecku.

Ankieta została przeprowadzona w 24 obwodowych ośrodkach Ukrainy, które nie znajdują się pod kontrolą sił rosyjskich lub prorosyjskich, włączając Mariupol i Sewerodonieck. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 19196 respondentów. Błąd statystyczny dla każdego miasta nie przekracza ± 3,5%.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-