Ukraina świętuje Dzień Niepodległości

Ukraina świętuje Dzień Niepodległości

Ukrinform
We wtorek 24 sierpnia Ukraina obchodzi 30 rocznicę ogłoszenia Niepodległości.

Święto Niepodległości Ukrainy obchodzone jest na cześć uchwalenia przez Radę Najwyższą Ukraińskiej SRR w 1991 roku Aktu Deklaracji Niepodległości Ukrainy - dokumentu politycznego i prawnego, który poświadczył nowy status państwa ukraińskiego.

Ukraina przeszła długą drogę do swojej niepodległości. Jej początkiem jest istnienie państwa Antskiego, państwowy związek polan ruskich, później zjednoczenie państwa rosyjskiego z centrum w Kijowie. Wraz z upadkiem państwa kijowskiego tradycje państwowości przeszły na księstwo galicyjsko-wołyńskie. Potem było Wielkie Księstwo Litewsko-Rosyjskie, w ramach którego ziemie kijowskie i wołyńskie cieszyły się znaczną autonomią.

W XVII w. na terenie współczesnej Ukrainy zaczęło tworzyć się państwo kozackie. Kozacy przez ponad sto lat walczyli o niepodległość Ukrainy, ale nie udało im się jej osiągnąć. W XVIII wieku naród ukraiński utracił państwowość i na kolejne dwieście lat znalazł się w obrębie dwóch imperiów – rosyjskiego i austriackiego.

Na przełomie XIX i XX wieku narodził się i rozwinął ukraiński ruch narodowy, który doprowadził do rewolucji ukraińskiej 1917-1921 i odrodzenie państwowości ukraińskiej. Powstaje Rada Centralna, która z jej III Uniwersałem proklamuje powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej, a IV Uniwersał ogłasza niepodległość URL. W 1919 roku ustawa zjednoczeniowa poświadczała kolegialność ziem ukraińskich. Jednak URL jako państwo nie przetrwało. Ukraińcy do końca XX wieku stracili szansę na własne państwo.

Po puczu sierpniowym w Moskwie 24 sierpnia 1991 roku nadzwyczajna sesja Rady Najwyższej republiki proklamowała niepodległość Ukrainy i utworzenie niepodległego państwa – Ukrainy. Oznaczało to, że państwo ukraińskie ma swoje niepodzielne i nienaruszalne terytorium, na którym wyłącznie obowiązuje Konstytucja i ustawy Ukrainy.

Ukraina uzyskała pełną niepodległość państwową po ogólnokrajowym referendum dnia 1 grudnia 1991 roku, kiedy 90,32% obywateli poparło jej niepodległość.

W tym roku, w ramach obchodów 30 rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości, w całym kraju odbywają się uroczyste imprezy, które rozpoczęły się 22 sierpnia i potrwają do 24 sierpnia. Wszystkich łączy hasło „Jesteś moją jedyną”. Tak więc 24 sierpnia na centralnej ulicy stolicy odbędzie się uroczysta parada Sił Zbrojnych Ukrainy, która będzie symbolizować siłę naszej niepodległości.

Oprócz parady wojskowej z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia odbędą się dwa koncerty – włoskiego śpiewaka operowego Andrea Bocelli oraz na NSK Olimpijski.

Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej stworzyło cyfrową mapę wydarzeń z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, pokazującą imprezy, które odbędą się z okazji 30 rocznicy odzyskania niepodległości w Kijowie i innych miastach.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-