Ukraińcy zaczęli bardziej ufać Sytnikowi i Awakowowi

Ukraińcy zaczęli bardziej ufać Sytnikowi i Awakowowi

Ukrinform
Obywatelska ocena skuteczności działań dyrektora Narodowego Biura Antykorupcyjnego Artema Sytnyka i ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa wzrosła od lipca 2020 r.

Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez Fundację „Inicjatywy demokratyczne” imienia Ilka Kuczeriwa wspólnie ze służbą socjologiczną Centrum Razumkowa, przedstawione na konferencji prasowej w Ukrinform.

„Najlepszą pozytywną dynamikę wykazała ocena działalności dyrektora Krajowego Biura Antykorupcyjnego Artema Sytnyka (od lipca 2020 r. bilans zaufania/nieufności wzrósł z -41% do -35% – przyp. red.) . Również najlepszy bilans ocen pozytywnych i negatywnych ma szef SBU Iwan Bakanow.

Nie zmieniła się pozycja prokuratora generalnego Iryny Wenediktowej (bilans ocen jej działań pozostał bez zmian: -39%), ale poprawiła się ocena ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa (bilans zmienił się z -52% na -48%), - powiedział Petro Burkowski, analityk polityczny w Fundacji Inicjatyw Demokratycznych imienia Ilka Kuczeriwa.

Według niego ogólnie bilans zaufania do wszystkich organów ścigania pozostaje ujemny. Jednak w przypadku wielu konstrukcji liczba ta uległa pogorszeniu. W szczególności wzrosła nieufność do Policji Państwowej i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (w obu przypadkach z -25% do -31%). Wskaźnik ten poprawił się nieznacznie w przypadku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (z -46% do -43%), Państwowego Biura Śledczego (z -47% do -43%), Prokuratury (z -58% do -52% ) oraz Prokuratury Antykorupcyjnej (od -60% do -52%). Najlepszą pozytywną dynamikę zmian zaufania/nieufności w ciągu ostatnich 10 miesięcy obserwuje się w przypadku Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy: saldo poprawiło się z -59% do -49%.

Analityk zasugerował, że pogorszenie stanu zaufania i nieufności do Policji i SBU może być wynikiem działań obu organów ścigania w celu stłumienia protestów przeciwko potępianiu działaczy społeczeństwa obywatelskiego i korupcji w sądownictwie (luty - marzec 2021).

Według niego porównanie dynamiki zaufania i oceny działań w ciągu ostatnich 10 miesięcy wskazuje, że pomimo pewnych pozytywnych zmian nastrojów, w prokuraturze jest najgorszy bilans zaufania i nieufności. Stała ocena pracy Prokuratora Generalnego może wskazywać zarówno na brak komunikacji społecznej, jak i na potrzebę bardziej zdecydowanych działań w celu uzyskania poparcia społecznego. W szczególności badanie wskazuje na pilną potrzebę oceny pracy prokuratorów w regionach południowych i wschodnich w celu przywrócenia zaufania do państwa.

Jak twierdzi Petro Burkowski, na zaufanie do organów ścigania może mieć wpływ ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Bardziej zamożne segmenty kryzysu postrzegają struktury bezpieczeństwa jako gwarancję stabilności i ochrony.

Badanie przeprowadzono w dniach 14-19 maja 2021 r. we wszystkich regionach Ukrainy z wyjątkiem Krymu i okupowanych terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego na próbie reprezentującej populację dorosłą według głównych wskaźników społeczno-demograficznych. Przeprowadzono wywiady z 2020 respondentami w wieku 18 lat i starszymi. Teoretyczny błąd próbkowania nie przekracza 2,3%.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-