Prawie dwie trzecie Ukraińców popiera ustawę o referendum

Prawie dwie trzecie Ukraińców popiera ustawę o referendum

Ukrinform
58% Ukraińców popiera przyjęcie ustawy o ogólnoukraińskim referendum.

Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej w dniach 2-3 lutego 2021 r. przez grupę socjologiczną „Rating”, donosi Ukrinform.

"Przyjęcie ustawy Ukrainy „O ogólnoukraińskim referendum” popiera 58% respondentów, nie popiera - 28%, niezdecydowani jest – 14%".”

Jednocześnie 23% badanych popiera inicjatywę przyznania obywatelom Ukrainy prawa do prywatnego posiadania broni palnej, a 75% nie.

Według badania 89% respondentów popiera protesty domagające się obniżek ceł, 10% - przeciw. Jednocześnie 36% respondentów uważa, że największa odpowiedzialność za podniesienie ceł spoczywa na Radzie Ministrów, 29%, że na Radzie Najwyższej, a 24% twierdzi, że na Prezydencie.

Ogólnoukraińskie badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na podstawie losowego próbkowania numerów telefonów komórkowych. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji (18 lat i starszej) Ukrainy pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Próba nie obejmuje terytoriów tymczasowo niekontrolowanych przez władze Ukrainy - Autonomicznej Republiki Krymu, niektórych części obwodu donieckiego i obwodu ługańskiego. W trakcie badania przeprowadzono 2000 wywiadów. Błąd statystyczny badania z prawdopodobieństwem 0,95 nie przekracza: 2,2%.

Przypomnijmy, 26 stycznia Rada Najwyższa uchwaliła ustawę „O ogólnoukraińskim referendum” (nr 3612). Poparło ją 255 posłów.

Ustawa przewiduje, że do ogólnoukraińskiego referendum mogą być kierowane kwestie w czterech obszarach:

1) zatwierdzenie ustawy o zmianie rozdziałów I, III, XIII Konstytucji Ukrainy;

2) rozwiązywanie kwestii o znaczeniu krajowym;

3) zmiana terytorium Ukrainy;

4) uchylenie czynności Ustaw Ukrainy lub jej odrębnych przepisów.

Jednocześnie, zgodnie z prawem, przedmiotem ogólnoukraińskiego referendum nie mogą być następujące kwestie:

- przepisy, które przeczą postanowieniom Konstytucji Ukrainy, czy powszechnie uznawanym zasadom i normom prawa międzynarodowego zawartym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

- przepisy mające na celu zniesienie niepodległości Ukrainy, naruszenie suwerenności państwa i integralności terytorialnej Ukrainy, stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, wzniecające nienawiści etniczną, rasową i religijną;

- w sprawach podatków, budżetu, amnestii;

- przepisy przekazane przez Konstytucję Ukrainy i ustawy Ukrainy do właściwości organów ścigania, prokuratorów lub sądów.

Ogólnoukraińskie referendum zwoływane jest z inicjatywy społeczeństwa na wniosek co najmniej 3 mln uprawnionych obywateli Ukrainy, pod warunkiem zebrania podpisów w sprawie powołania ogólnoukraińskiego referendum w co najmniej dwóch trzecich obwodów i co najmniej 100 000 podpisów w każdym obwodzie.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-