Ponad 70% Ukraińców uważa, że kraj zmierza w złym kierunku

Ponad 70% Ukraińców uważa, że kraj zmierza w złym kierunku

Ukrinform
74,3% respondentów uważa, że Ukraina zmierza w złym kierunku, a 10% - że w dobrym.

Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, donosi Ukrinform.

„Na pytanie „Czy twoim zdaniem na Ukrainie sprawy idą teraz w dobrym czy złym kierunku?" 74,3% respondentów odpowiada, że sprawy idą w złym kierunku”- czytamy w oświadczeniu.

Jednocześnie 10% respondentów uważa, że sprawy na Ukrainie idą w dobrym kierunku, a 15,7% - jest niezdecydowanych lub odmawia odpowiedzi na to pytanie.

Ogólnoukraińskie badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone 22 stycznia 2021 r. przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na podstawie losowego próbkowania numerów telefonów komórkowych. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji (18 lat i starszej) Ukrainy pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Próba nie obejmuje terytoriów tymczasowo niekontrolowanych przez władze Ukrainy - Autonomicznej Republiki Krymu, niektórych części obwodu donieckiego i obwodu ługańskiego. W trakcie badania przeprowadzono 1005 wywiadów. Błąd statystyczny badania (z prawdopodobieństwem 0,95 i bez uwzględnienia efektu projektowego) nie przekracza: 3,1% - dla wskaźników bliskich 50%, 2,7% - dla wskaźników bliskich 25%, 2,1% - dla wskaźników bliskich 12 %, 1,4% - dla wskaźników bliskich 5%.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-