Co drugi Ukrainiec uważa się za szczęśliwego

Co drugi Ukrainiec uważa się za szczęśliwego

Ukrinform
Fundacja „Inicjatywy demokratyczne” imienia Ilka Kuczeriwa we współpracy z Kijowskim Międzynarodowym Instytutem Socjologii przeprowadziła badanie dotyczące „wskaźnika szczęścia” i oczekiwań na nowy rok 2021 w ramach międzynarodowego badania Gallup International (EoY).

Poinformował o tym Ukrinform, powołując się na raport Fundacji „Inicjatywy demokratyczne” imienia Ilka Kuczeriwa.

Z badania wynika, że 37% Ukraińców uważa, że 2021 rok będzie lepszy od poprzedniego.

51% uważa, że przyszły rok będzie rokiem trudności gospodarczych.

Pesymizm gospodarczy przeważa również wśród mieszkańców UE: 63% respondentów uważa, że przyszły rok będzie trudny ekonomicznie.

Jednocześnie ponad połowa (54%) ankietowanych respondentów na świecie stwierdziła, że są szczęśliwi, tylko co dziesiąty (14%) powiedział, że jest nieszczęśliwy. Nieco ponad jedna czwarta respondentów (31%) nie uważa się za szczęśliwych ani nieszczęśliwych. Oznacza to, że średni wskaźnik „szczęścia” wynosi 40%. Na Ukrainie wskaźnik „szczęścia” w 2020 roku wyniósł 14% (w 2019 - 33%).

Na Ukrainie 49% respondentów uważa się za szczęśliwych, 35% nieszczęśliwych, a 14% ani szczęśliwych, ani nieszczęśliwych.

Szef GIA Kancho Stoychev skomentował wyniki badania: „Świat jako całość wciąż jeszcze patrzy z optymizmem na przyszły rok, ale w większości krajów dominują postawy pesymistyczne. Chociaż ludzie spodziewają się, że nadchodzący 2021 r. zakończy pandemię, nie ma złudzeń, że trudności gospodarcze zostaną przezwyciężone w krótkim okresie. Oczywiście debata na temat równowagi między zdrowiem a dobrobytem będzie przez lata w centrum uwagi światowej władzy”.

Badanie zostało przeprowadzone na początku grudnia 2020 r. metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na podstawie losowego próbkowania numerów telefonów komórkowych. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji (18 lat i starszej) Ukrainy pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Próba nie obejmuje terytoriów tymczasowo niekontrolowanych przez władze Ukrainy - Autonomicznej Republiki Krymu, niektórych części obwodu donieckiego i obwodu ługańskiego. W trakcie badania przeprowadzono 1000 wywiadów. Błąd statystyczny badania (z prawdopodobieństwem 0,95 i przy uwzględnieniu efektu projektowego 1,1) nie przekracza 3,5%.

Międzynarodowe badanie Gallup International (EoY) to coroczna tradycja zapoczątkowana i rozwijana pod przewodnictwem dr Gallupa w 1977 roku. W tym roku było przeprowadzone w 41 krajach.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-