UKRAINA 2020 – CO SIĘ NAM UDAŁO

UKRAINA 2020 – CO SIĘ NAM UDAŁO

publikacja
Ukrinform
Gospodarka, reformy, wojna na wschodzie - Ukraińcy oczekiwali zmian w tych sferach.

Pomimo globalnego kryzysu koronawirusa, który miał katastrofalny wpływ na wszystkie aspekty życia na Ukrainie, to jednak nawet w tych warunkach rok 2020 był naznaczony osiągnięciami. Możemy wspomnieć o zawieszeniu broni, które uratowało życie wielu naszym żołnierzom, wymianie więźniów i reformie przepisów - z których najbardziej przełomowym jest Ustawa otwierająca rynek ziemi.

Ukrinform postanowił przypomnieć o najważniejszych wydarzeniach minionego roku.

1. PARLAMENT OTWORZYŁ RYNEK ZIEMI

W nocy z 30 na 31 marca na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Najwyższa zatwierdziła otwarcie rynku ziemi. Za przyjęciem projektu ustawy - №2178-10 "O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy dotyczących obrotu ziemią rolną" zagłosowało 259 posłów.

Zgodnie z przyjętą ustawą otwarcie rynku gruntów zaplanowano na 1 lipca 2021 r. Główne postanowienia tego dokumentu :

Od 1 lipca 2021 r. do 2024 r. prawo do zakupu ziemi będzie przysługiwało tylko osobom fizycznym. Osoby prawne nie mogą nabywać gruntów rolnych.

W ciągu pierwszych dwóch i pół roku będą obowiązywały ograniczenia w zakupie ziemi - nie więcej niż 100 hektarów na osobę. Od 2024 r. limit będzie wynosił do 10 000 hektarów w jednej ręce.

Sprzedaż gruntów państwowych i komunalnych jest zabroniona.

Dopuszczenie cudzoziemców do zakupu ziemi na terytorium Ukrainy będzie możliwe dopiero po podjęciu odpowiedniej decyzji w referendum ogólnokrajowym. Ponadto, pomimo wyników referendum, cudzoziemcom nie wolno kupować gruntów położonych bliżej niż 50 km od granicy państwowej Ukrainy.

Najemca ma prawo pierwokupu. Dzierżawca ma możliwość przeniesienia prawa pierwokupu gruntu na inną osobę, ale należy to zgłosić na piśmie właścicielowi.

Cena sprzedaży działek rolnych nie może być niższa od ich normatywnej wyceny pieniężnej - norma taka będzie obowiązywać do 1 stycznia 2030 r.

2. WYMIANA WIĘŹNIÓW

16 kwietnia w wyniku wzajemnego uwolnienia 20 obywateli Ukrainy, których przetrzymywano na czasowo okupowanych terenach obwodów donieckiego i ługańskiego, wróciło na terytorium kontrolowane przez Ukrainę. 9 Ukraińców było więzionych przez długi czas przez bojowników na okupowanych terenach obwodu donieckiego, a 11 - ługańskiego – spośród nich było dwóch ukraińskich żołnierzy. Wymiana odbyła się na przejściu granicznym Majorskie w obwodzie donieckim oraz w pobliżu miasta Szczastia w obwodzie ługańskim.

Jednocześnie na okupowane terytoria wyjechało 14 obywateli. Wzajemne uwalnianie zatrzymanych odbyło się w formacie „wszyscy na wszystkich”.

Wiadomo, że w czasie wojny w Donbasie do niewoli trafiło wielu obywateli Ukrainy. Podgrupa ds. pomocy humanitarnej Trójstronnej Grupy Kontaktowej zajmuje się kwestią wymiany więźniów.

Od początku wojny odbywały się wymiany na dużą i małą skalę. Pierwsza „duża” wymiana odbyła się w grudniu 2014 r., kiedy uwolniono 146 ukraińskich zakładników. Łącznie z niewoli powróciło w czasie wojny 3253 osoby.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował 6 listopada 2020 r., że Ukraina przekazała listy do wymiany zatrzymanych Specjalnemu Przedstawicielowi OBWE do Trójstronnej Grupy Kontaktowej Heidi Grau i oczekuje odpowiedzi drugiej strony.

Obecnie na czasowo okupowanych terytoriach Donbasu przetrzymywanych jest 251 obywateli Ukrainy.

3. PRAWO BANKOWE

21 maja Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński podpisał ustawę „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w celu usprawnienia niektórych mechanizmów regulacji bankowych” № 590-IX, która została przyjęta przez Radę Najwyższą 13 maja 2020 r.

Przyjęcie ustawy „bankowej” było jednym z dwóch głównych warunków udzielenia Ukrainie pomocy finansowej przez MFW (drugim warunkiem było przyjęcie ustawy o rynku ziemi, która została przyjęta 31 marca).

Prawo zabrania zwrotu upadłych banków ich właścicielom. Sąd nie będzie miał prawa do podjęcia takiej decyzji.

Ustawa ta również gwarantuje nieuchronność wycofania banków z rynku. Jeżeli sąd uzna za niezgodną z prawem decyzję NBU o wycofaniu banku z rynku, procedura niewypłacalności lub likwidacja banku nie zostanie wstrzymana. W związku z tym sprzedaż aktywów i rozliczenia z deponentami i wierzycielami banku będą kontynuowane.

Określona została procedura uzyskiwania odszkodowania pieniężnego przez akcjonariuszy upadłych banków. Akcjonariusz banku będzie mógł zwrócić się do sądu. Jeśli udowodni, że decyzja NBU jest niezgodna z prawem, przysługuje mu odszkodowanie. Wysokość odszkodowania ustala międzynarodowy audytor. Audytor musi potwierdzić dostępność kapitału w banku w momencie wypłaty.

Ustawa zmienia tryb odwoływania się od decyzji NBU o wycofaniu banków. Sądy nie będą mogły przejąć funkcji Banku Centralnego i nie będą mogły zakwestionować obliczeń, szacunków i wniosków NBU dotyczących banków. Ale decyzje NBU mogą zostać unieważnione przez sąd.

Zmieniono mechanizm przekazywania aktywów do banku przejściowego i banku przyjmującego. Wcześniej taki proces mógł trwać miesiące. Ustawa pozwala zrobić wszystko znacznie szybciej, w kilka dni.

4. STATUS CZŁONKOWSKI ROZSZERZONYCH MOŻLIWOŚCI NATO

12 czerwca 2020 roku NATO zdecydowało o nadaniu Ukrainie statusu członka Programu Rozszerzonych Możliwości (EOP).

Program Rozszerzonych Możliwości (EOP) został zainicjowany podczas szczytu Sojuszu we wrześniu 2014 r., aby zapewnić poszczególnym krajom partnerskim mechanizmy umożliwiające osiągnięcie i utrzymanie maksymalnej interoperacyjności z Sojuszem.

EOP umożliwia krajowi partnerskiemu osiągnięcie tak zwanej interoperacyjności sektorowej (operacyjnej) z NATO (na poziomie logistyki, komunikacji, zarządzania wojskiem, itp.). Ponadto EOP zapewnia krajom partnerskim szereg okazji do interakcji z NATO. Obecnie poza Ukrainą tylko pięć krajów ma status EOP: Szwecja, Finlandia, Australia, Gruzja i Jordania.

Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do Programu 15 stycznia 2020 r.

5 . POKOJOWE USTALENIA W DONBASIE

27 lipca, zgodnie z decyzją stron na posiedzeniu Trójstronnej Grupy Kontaktowej (Ukraina, Rosja, OBWE), w Donbasie rozpoczęło się kolejne „pełne i wszechstronne zawieszenie broni”. Spotkanie TGK odbyło się w formie wideokonferencji 22 lipca.

Jednocześnie podczas spotkania TGK strony, w których pośredniczy OBWE, zgodziły się na podjęcie działań na rzecz wzmocnienia zawieszenia broni do czasu pełnego uregulowania międzynarodowego konfliktu zbrojnego w ukraińskim Donbasie. Odpowiednie środki zostały uzgodnione podczas spotkania TGK przez Ukrainę i Rosję przy wsparciu OBWE.

Podczas tego prawie pięciomiesięcznego rozejmu w Donbasie straty bojowe ukraińskich żołnierzy spadły dziesięciokrotnie. Obecnie zawieszenie broni jest ogólnie przestrzegane, chociaż odnotowano pewne naruszenia.

Od początku wojny we wschodniej Ukrainie było wiele prób wprowadzenia zawieszenia broni, ale były one wielokrotnie łamane.

6. PIERWSZY SAMOLOT BEZ ROSYJSKICH DETALI

21 sierpnia pierwszy seryjny samolot transportowy An-178 bez rosyjskich części został wypuszczony z Państwowej firmy lotniczej „Antonow”.

Według prezesa Antonowa Ołeksandra Łosia osiągnięciem stało całkowite zastąpienie komponentów i podzespołów pochodzących z Federacji Rosyjskiej. W obecnej wersji samolotu 2/3 komponentów zostało wyprodukowane przez koncerny amerykańskie, pozostałe przez firmy ukraińskie.

W tej chwili Antonow wypuścił pięć seryjnych An-178. Na Ukrainie samolot będzie wykonywał zadania jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony. Jednocześnie w Turcji, Azji i Ameryce Łacińskiej wyrazili zainteresowanie wykorzystaniem takich samolotów.

An-178 to krótkodystansowy ukraiński samolot transportowy z silnikami turboodrzutowymi. Opracowany został przez Kijowskie Przedsiębiorstwo Państwowe „Antonow" w oparciu o pasażerski An-158 (An-148-200). Unikalną cechą samolotu An-178 jest możliwość transportu prawie wszystkich istniejących na świecie rodzajów ładunków paczkowanych w kontenerach i na paletach. W sytuacjach awaryjnych An-178 może posłużyć do ewakuacji ludności z rejonu katastrofy, transportu rannych na standardowych noszach oraz naziemnych ekip ratowniczych.

Charakterystyka lotu: maksymalna wysokość lotu - 12200 m, maksymalne obciążenie - 18 tys. kg, zasięg lotu z ładunkiem 10 ton - 3680 km i maksymalna prędkość przelotowa 825 km / h.

7 . ZACZĄŁ PRACOWAĆ RYNEK GAZU DLA LUDNOŚCI

Od 1 sierpnia na Ukrainie obowiązują nowe zasady na rynku gazu: konsument może wybrać dostawcę, który oferuje mu cenę gazu. W ten sposób możliwe stało się wybranie oferty najtańszej, najbardziej opłacalnej pod względem płatności lub najlepszej obsługi.

Jednocześnie konsument ma możliwość swobodnego przechodzenia od jednego dostawcy do drugiego. Oznacza to, że dostawcy muszą walczyć o konsumenta i poprawiać jakość swoich usług, dzięki czemu rynek będzie bardziej skuteczny i bardziej profesjonalny.

8 . LEGALIZACJA RYNKU GIER

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał 11 sierpnia ustawę „O państwowym regulowaniu działalności w zakresie organizacji i prowadzenia gier hazardowych”, która została przyjęta przez Radę Najwyższą Ukrainy w drugim czytaniu 14 lipca 2020 r. Za ustawą № 2285-d zagłosowało 248 posłów.

Hazard na Ukrainie - kasyna, automaty do gier, zakłady bukmacherskie i inne formy hazardu - został oficjalnie zakazany w 2009 roku. Wprowadzenie takiego zakazu zaplanowano jako środek tymczasowy, a ustawa określająca jasne zasady prowadzenia biznesu hazardowego miała powstać w ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia zakazu. Ale przez cały ten czas hazard istniał nielegalnie pod szyldem loterii. W grudniu 2019 roku rząd ukraiński również tego zakazał.

Przyjęta ustawa reguluje organizację i prowadzenie gier hazardowych w kasynach, salonach z automatami, internecie (w tym pokera) oraz w zakładach bukmacherskich.

Wśród głównych punktów Ustawy - wprowadzenie odpowiedzialności karnej za organizowanie gier hazardowych bez koncesji, zezwolenie na umieszczanie sal z automatami tylko w hotelach z trzema, czterema lub pięcioma gwiazdkami, regulacja loterii „klasycznych” oraz ograniczenia wiekowe (21 lat). Ograniczenia są nałożone na reklamę placówek hazardowych, w szczególności zabrania się reklamowania gier hazardowych jako sposobu na łatwe wzbogacenie się.

9 . UKRAINA DOPROWADZIŁA DO ODWOŁANIA SĘDZIEGO W SPRAWIE „SCYTYJSKIEGO ZŁOTA”

28 października Sąd Apelacyjny w Amsterdamie uwzględnił wniosek Ukrainy w sprawie „Scytyjskiego złota” o usunięcie sędziego w związku z potwierdzeniem powiązań przewodniczącego z prawnikami muzeów krymskich, co może świadczyć o jego stronniczości.

To bardzo ważne zwycięstwo Ukrainy, które pozwoli na rozpatrzenie sprawy przez niezawisłego sędziego.

24 listopada Sąd Apelacyjny w Amsterdamie wyznaczył nowego sędziego. Zgodnie z komunikatem prasowym sąd zaproponował przedstawienie na piśmie swoich propozycji dalszego rozpatrzenia sprawy.

Kolekcja Złota Scytów wyjechała z krymskich muzeów na wystawę „Krym: Złoto i sekrety Morza Czarnego" do Muzeum Archeologicznego Allarda Piersona w Amsterdamie na początku lutego 2014 roku, jeszcze przed okupacją półwyspu przez Rosję i składała się ze zbiorów pięciu muzeów, z których jedno znajduje się w Kijowie, a cztery na Krymie (Symferopol, Kercz, Bachczysaraj i Chersonez). A po zajęciu półwyspu holenderskie muzeum stanęło przed pytaniem: gdzie zwrócić kolekcję. Krymskie muzea domagały się zwrotu im „scytyjskiego złota”, gdyż zbiory były odbierane z ich funduszy na podstawie umów. Kijów podkreślił jednak, że eksponaty nie mogą być wysyłane na terytorium okupowane i należą do państwowej części Funduszu Muzealnego Ukrainy, stanowią własność państwową i nie podlegają zwrotu. Tak rozpoczął się proces o prawo do „scytyjskiego złota”.

14 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Amsterdamie orzekł, że eksponaty muzeów krymskich powinny zostać zwrócone na Ukrainę. Decyzja została podjęta na podstawie konwencji UNESCO, zgodnie z którą wartości artystyczne należy zwrócić suwerennemu państwu, które udostępniło je na czasową wystawę. Jednak 28 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Amsterdamie otrzymał odwołanie od przedstawicieli muzeów krymskich od tej decyzji sądu.

Strona ukraińska złożyła wniosek o odwołanie sędziego Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie. Jednak w listopadzie 2019 roku sąd w Hadze odrzucił go, ponieważ nie widział żadnych okoliczności, które wskazywałyby na stronniczość sędziego. W rzeczywistości postępowanie zostało odroczone do czasu zwolnienia. Później Ukraina złożyła kolejny wniosek o dyskwalifikację sędziego.

Ministerstwo Sprawiedliwości zdało sobie sprawę, że istnieją okoliczności, które mogą świadczyć o stronniczości przewodniczącego. W szczególności, zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, przewodniczący Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie przez kilka lat reprezentował interesy rosyjskiej firmy „Promneftstroy” w sprawie przeciwko Jukosowi 2, czyli faktycznie bronił interesów Federacji Rosyjskiej w sprawie na rzecz „Promneftstroy”. Reprezentował Promneftstroy w ścisłej współpracy z prawnikami reprezentującymi muzea krymskie w sprawie scytyjskiego złota.

2 września 2020 r. rozpoczęła się rozprawa w sądzie apelacyjnym w Amsterdamie co do odwołania sędziego w sprawie przynależności „scytyjskiego złota”. Podczas rozprawy jeden z trzech sędziów zachorował i rozprawa została odroczona. Po przerwie przewodniczący zauważył, że brano pod uwagę wszystko, co wydarzyło się 2 września przed zdarzeniem.

Podczas gdy toczą się sądowe batalie, w Muzeum Allarda Pearsona przechowywanych jest około 500 eksponatów i nie są one eksponowane.

10. POWRÓT WITALIJA MARKIWA NA UKRAINĘ

4 listopada aresztowany we Włoszech i oskarżony żołnierz Gwardii Narodowej Witalij Markiw

oskarżony o zabójstwo włoskiego fotoreportera, wrócił na Ukrainę. We Włoszech spędził trzy lata i cztery miesiące za kratkami.

Виталий Маркив вернулся в Украину / Фото: Евгений Котенко, Укринформ
W czerwcu 2017 roku, kiedy Markiw z żoną przyleciał do Włoch, aby odwiedzić swoją matkę, został zatrzymany na lotnisku w Bolonii przez włoską policję i oskarżony o udział w zabójstwie włoskiego fotoreportera Andrija Rocchelle i i jego tłumacza Andrija Mironowa, którzy zginęli w maju 2014 roku w rejonie słowiańskim w obwodzie donieckim. W lipcu 2019 roku sąd w Pawii skazał Ukraińca na 24 lata więzienia bez żadnych dowodów. Obrona Markiwa złożyła apelację, a 3 listopada 2020 roku, po tym, jak Sąd Apelacyjny w Mediolanie uniewinnił Markiwa, zwolniono go z więzienia.

11. UZBROJENIE ZAKUPIONE PO RAZ PIERWSZY BEZ POŚREDNIKÓW - POPRZEZ ODPOWIEDNIĄ AGENCJĘ NATO

30 listopada zakończono pierwszy w historii zakup uzbrojenia bez pośredników za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zakupów NATO.

Jeszcze w lutym wpłacono zaliczki na zakup za pośrednictwem Agencji NATO broni, która jest instalowana na transporterach opancerzonych, czołgach i licencji na oprogramowanie.

Agencja Wsparcia i Zakupów NATO jest platformą, której system zamówień umożliwia zakup broni i sprzętu wojskowego, którego Ukraina nie produkuje lub nie jest w stanie wyprodukować, bez pośredników po lepszych cenach i warunkach rynkowych, jak w krajach NATO. Ponadto to nowe możliwości dla ukraińskich producentów, ale także nowe wyzwania, które będą stymulować rozwój technologiczny i innowacyjny przemysłu obronnego na Ukrainie.

12 . POCZĄTEK POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZESTĘPSTW WOJENNYCH FEDERACJI ROSYJSKIEJ W SĄDZIE KARNYM

11 grudnia Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) zdecydowało o zakończeniu wstępnej analizy wydarzeń na Ukrainie związanych z międzynarodowym konfliktem zbrojnym w Donbasie i na Krymie.

Następnie, sprawa zostanie skierowana do sędziów Izby Przygotowawczej Międzynarodowego Trybunału Karnego dla decyzji o wszczęciu pełnoprawnego śledztwa.

W 2015 roku Ukraina odwołała się do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości we wschodniej Ukrainie i na Krymie. W czasie agresji zbrojnej Ukraina przesłała do Sądu Karnego 12 raportów informacyjnych dotyczących najpoważniejszych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Ukraina złożyła dwa wnioski do Sądu Karnego w Hadze. Pierwszy to wydarzenia na Majdanie. Drugi to Krym i Donbas.

Przygotowała: Alla Rojenko


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-