Ponad 60% Ukraińców uważa, że to Rosja rozpoczęła wojnę w Donbasie

Ponad 60% Ukraińców uważa, że to Rosja rozpoczęła wojnę w Donbasie

Ukrinform
W sierpniu 2020 r. ponad 60% respondentów uważa, że wojnę w Donbasie rozpoczęła Federacja Rosyjska.

Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez Fundację „Inicjatywy demokratyczne” imienia Ilka Kuczeriwa.

W szczególności zwraca się uwagę, że w porównaniu z poprzednimi latami społeczeństwo ukraińskie zajęło wyraźne stanowisko w kwestiach wojny i pokoju, a odsetek niezdecydowanych znacznie się zmniejszył.

„Według stanu na sierpień 2020 r. 60% obywateli uważa, że to Rosja rozpoczęła wojnę w Donbasie. Co piąty respondent jest przekonany, że wojnę zapoczątkowali ukraiński rząd i oligarchowie. 18% było niezdecydowanych”- czytamy w oświadczeniu.

Jednocześnie w tej kwestii istnieje wyraźne zróżnicowanie regionalne: w Zachodnim makroregionie udział, uważających Rosję za winną rozpoczęcia wojny wynosi 92%, w Centralnym - 70%, na Południu - 36%, na Wschodzie - 29%.

Z kolei odsetek pokładających odpowiedzialność za to na ukraiński rząd i oligarchów jest najwyższy na Wschodzie i wynosi 44%, na Południu - 25%, w Centrum - 16%, a na Zachodzie - zaledwie 2%. Jednocześnie większość z tych, którzy się nie zdecydowali - na Południu - 39%.

Według poprzednich sondaży, w lutym 2018 r. liczba respondentów, którzy uważali, że Rosja jako pierwsza rozpoczęła wojnę w Donbasie wyniosła 51,8%, w lutym 2019 r. - 48,5%, a w sierpniu 2020 r. - 60,3%.

Ponadto 15% w lutym 2018 r. uważało, że jako pierwsi rozpoczęli wojnę ukraiński rząd i oligarchowie, a w lutym 2019 r. tak uważało 16,6%, a w sierpniu 2020 r. - 21,3%.

Jednocześnie 33,2% w 2018 r., 34,9% w 2019 r. i 18,4% w 2020 r. było niezdecydowanych co do odpowiedzi na to pytanie.

Badanie „Jak zmieniły się preferencje i zainteresowania Ukraińców w mediach po wyborach w 2019 roku i rozpoczęciu pandemii COVID-19” zostało przeprowadzone przez Fundację „Inicjatywy demokratyczne” imienia Ilka Kuczeriwa wspólnie ze służbą socjologiczną Centrum im. Razumkowa w dniach 14-19 Sierpień 2020 r. we wszystkich regionach Ukrainy z wyjątkiem Krymu i okupowanych terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego.

Przeprowadzono wywiady bezpośrednie z 2022 respondentami w wieku powyżej 18 lat w miejscu ich zamieszkania, Teoretyczny błąd próbkowania nie przekracza 2,3%.

Opracowanie dostarcza danych dla całej Ukrainy oraz oddzielnie dla 4 makroregionów Ukrainy. Skład makroregionów: makroregion Zachodni – obwody: wołyński, rówieński, lwowski, iwano-frankowski, tarnopolski, zakarpacki, chmielnicki, czerniowiecki; makroregion Centralny – obwody: winnicki, żytomierski, sumski, czernihowski, połtawski, kirowohradzki, czerkaski, kijowski, Kijów, makroregion Południowy – obwody:mikołajowski, chersoński, odeski, makroregion Wschodni – obwody: dniepropietrowski, doniecki, ługański i charkowski.

Dla porównania w badaniu wykorzystano wyniki ogólnoukraińskich badań socjologicznych przeprowadzonych na zlecenie organizacji pozarządowej „Media Detector” przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii w lutym 2018 i lutym 2019 roku.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-