Prawie jedna trzecia Ukraińców w wyborach do Rady jest gotowa oddać swój głos za partię „Sługa Narodu”

Prawie jedna trzecia Ukraińców w wyborach do Rady jest gotowa oddać swój głos za partię „Sługa Narodu”

Ukrinform
Prawie jedna trzecia wyborców w przypadku wyborów parlamentarnych jest gotowa oddać głos na partię „Sługa Narodu”.

Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez grupę socjologiczną „Rating”.

„W rankingu sił politycznych w wyborach do Rady Najwyższej liderem jest partia „Sługa Narodu” , na którą gotowych jest głosować 27,9% osób, spośród tych, którzy zdecydowali się już i zamierzają wziąć udział w wyborach” - głosi oświadczenie.

Partię „Platforma Opozycyjna - Za Życia” popiera 18,0%, a partię „Europejska Solidarność” - 14,7%, partię „Batkiwszczyna” - 11,4%, „Partię Radykalną Ołeha Laszki” - 5,2%, partię „Siła i Honor” - 4,3%, partię Szarija - 3,4%, partię „Ukraińska Strategia” Hrojsmana, - 3,3%, partię „Swoboda” - 3,2%, partię „Hołos” - 3,1%. Według sondażu ocena innych sił politycznych wynosi poniżej 2%.

Badanie zostało przeprowadzone od 16 do 17 lipca 2020 r. metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na podstawie losowego próbkowania numerów telefonów komórkowych. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji (18 lat i starszej) Ukrainy pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Próba nie obejmuje terytoriów tymczasowo niekontrolowanych przez władze Ukrainy - Autonomicznej Republiki Krymu, niektórych części obwodu donieckiego i obwodu ługańskiego. W trakcie badania przeprowadzono 2000 wywiadów. Błąd statystyczny badania nie przekracza 2,2 %.

Sługa Narodu to ukraińska partia polityczna. Oficjalnie zarejestrowany w grudniu 2017 r. Nazwa organizacji pochodzi od tytułowego ukraińskiego serialu komediowego i filmu wyprodukowanego przez studio „Kwartał 95”.

Podczas przedterminowych wyborów parlamentarnych w lipcu 2019 roku partia uzyskała przytłaczającą liczbę głosów i po raz pierwszy w historii ukraińskiego parlamentaryzmu utworzyła mono-większość.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-