Jak Ukraińcy oceniają działalność Zełenskiego, deputowanych i Rządu

Jak Ukraińcy oceniają działalność Zełenskiego, deputowanych i Rządu

Ukrinform
Międzynarodowy Instytut Socjologii w Kijowie zbadał stosunek Ukraińców do działań i wypowiedzi Prezydenta, Parlamentu i Rządu.

Sondaż został przeprowadzony w maju-czerwcu tego roku, donosi strona internetowa instytutu.

Oceniając działania władz w maju-czerwcu tego roku, 38% respondentów zgadza się z działaniami i oświadczeniami prezydenta Zeleńskiego (w maju - 47%); 45% - nie zgadza się (w maju - 37%). Po raz pierwszy w ubiegłym roku różnica między liczbą osób, które zgadzają się z działaniami i oświadczeniami prezydenta, a liczbą tych osób, które się nie zgadzają, stała się ujemna i wyniosła minus 7 punktów procentowych.

Działania Gabinetu Ministrów są popierane w czerwcu przez 23% respondentów (24% w maju); 59% - nie popiera ich (61% w maju). Bilans ocen jest ujemny i wynosi minus 36 punktów procentowych. W porównaniu do maja saldo ocen rządowych prawie się nie zmieniło.

Jednocześnie 21% Ukraińców aprobuje działania Rady Najwyższej (22% w maju); 62% - nie popiera (65% w maju). Bilans ocen jest ujemny i wynosi minus 41 punktów procentowych.

Ponadto uczestnikom badania zadano pytanie, czy dochodzenie w sprawach karnych przeciwko Petro Poroszenko jest karą za pogwałcenie prawa przez Poroszenkę i walką o sprawiedliwość, czy też Poroszenko jest politycznie prześladowany przez obecny rząd. 51% Ukraińców wybrało pierwszą opcję, 30% - druga, 19% stwierdziła, że trudno jest odpowiedzieć na to pytanie.

Badanie zostało przeprowadzone przez KMIS od 20 do 23 czerwca 2020 r. metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na podstawie losowego próbkowania numerów telefonów komórkowych. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji (18 lat i starszej) Ukrainy pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Próba nie obejmuje terytoriów tymczasowo niekontrolowanych przez władze Ukrainy - Autonomicznej Republiki Krymu, niektórych części obwodu donieckiego i obwodu ługańskiego. W trakcie badania przeprowadzono 2000 wywiadów. Błąd statystyczny (z prawdopodobieństwem 0,95 i przy uwzględnieniu efektu projektowego 1,1) nie przekracza: 2,2% dla wskaźników zbliżonych do 50%, 2,1% - dla wskaźników bliskich 25%, 1,4% - dla wskaźników zbliżonych do 10%. Dane z tego badania są porównywane z wynikami poprzednich badań KMIS.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-