Pierwszy rok prezydentury Zełenskiego został pozytywnie oceniony przez 37% Ukraińców

Pierwszy rok prezydentury Zełenskiego został pozytywnie oceniony przez 37% Ukraińców

Ukrinform
Wyniki badania przeprowadzonego przez służbę socjologiczną Centrum Razumkowa wykazały, że 37% respondentów pozytywnie oceniło działania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w pierwszym roku sprawowania przez niego urzędu Prezydenta.

Dane są opublikowane na stronie internetowej Centrum Razumkowa.

Ogólnie 37% respondentów oceniło działania Wołodymyra Zełenskiego w pierwszym roku jego Prezydentury jako „dobre” lub „bardzo dobre”. Względna większość, 34% respondentów, oceniło jego działania na „3” („nieźle i nie dobrze”), a 28% - „dość źle” lub „bardzo źle” - napisano.

Według sondażu ważnym wskaźnikiem wizerunku Prezydenta jest to, czyje interesy - narodowe czy osobiste przede wszystkim chroni. W kwietniu część tych, którzy uważają, że Prezydent chroni interes narodowy, wynosiła 50%, a tych, którzy uważają, że chroni on własne interesy i interesy otoczenia politycznego - 33%.

Odsetek respondentów, którzy uważają nowy rząd za lepszy od poprzedniego, wynosi 38%. Tyle samo osób (39%) uważa, że obecny rząd nie różni się znacząco od poprzedniego, a 16% - że jest gorszy niż poprzedni. Zdecydowana większość respondentów (63%) uważa, że rząd próbuje poprawić sytuację w kraju, ale jak dotąd w dużej mierze tego nie zrobił. 25% respondentów uważa, że rząd tylko „imituje wysiłki”, a tylko 9% uważa za udane działania rządu.

Względna większość respondentów (42%) twierdzi, że ogólna sytuacja w kraju pogorszyła się w ciągu ostatniego roku, 33% uważa, że się nie zmieniła, a 15% - że uległa poprawie. Spośród różnych dziedzin życia publicznego respondenci najczęściej stwierdzają pogorszenie sytuacji w zakresie cen i taryf (57%) oraz sytuacji ekonomicznej kraju (50%). W innych obszarach bezwzględna lub względna większość respondentów nie zauważa istotnych zmian w ciągu ostatniego roku.

Respondenci nie widzą poważnych zmian w poziomie wolności słowa 60%, poziomie demokracji - 59%, emerytur - 57%, wynagrodzeń - 56%, dobrobytu rodziny - 52%, przestrzeganiu prawa przez urzędników państwowych - 51%, stosunku rządu do obywateli - 49%, opiece zdrowotnej - 43%, międzynarodowym wizerunek Ukrainy - 36%. Poprawę sytuacji wskazuje niewielka część respondentów oceniając wszystkie sfery.

Tylko 3,5% respondentów uważa, że w trakcie swojej kadencji prezydent Zełenski w pełni spełni obietnice wyborcze, 33% uważa, że spełni większość swoich obietnic, 31% - spełni mniejszą część, 25% - nie spełni.

Badanie zostało przeprowadzone przez służbę socjologiczną Centrum Razumkowa w dniach 24–29 kwietnia 2020 r. metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na podstawie losowego próbkowania numerów telefonów komórkowych. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji (18 lat i starszej) Ukrainy pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Próba nie obejmuje terytoriów tymczasowo niekontrolowanych przez władze Ukrainy - Autonomicznej Republiki Krymu, niektórych części obwodu donieckiego i obwodu ługańskiego. W trakcie badania przeprowadzono 2056 wywiadów. Błąd statystyczny badania (z wyłączeniem efektu projektowego) nie przekracza 2,3% z prawdopodobieństwem 0,95.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-