Polityka, wojsko, biznes: rola kobiet w społeczeństwie ukraińskim

Polityka, wojsko, biznes: rola kobiet w społeczeństwie ukraińskim

Ukrinform
Około 40% Ukraińców jest przekonanych, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w polityce, 30-35% - w organach ścigania i nauce, 26% w wojsku, 19% w biznesie.

Świadczą o tym wyniki ankiety „Rola kobiety w społeczeństwie ukraińskim” przeprowadzonej przez grupę socjologiczną „Rating” w lutym 2020 r.

„Względna większość Ukraińców uważa, że ​​kobiety są dostatecznie reprezentowane w różnych sferach społecznych. Mimo to prawie 40% respondentów jest przekonanych, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w polityce, 30–35% - uważa, że ​​są niewystarczająco reprezentowane w policji i w nauce, 26% - w wojsku, 19% - w biznesie. Jednocześnie około jedna trzecia ankietowanych uważa, że ​​kobiety są nadmiernie reprezentowane w takich dziedzinach, jak medycyna i edukacja, co ciekawe, kobiety zamiast mężczyzn częściej zgłaszają, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w policji, polityce i nauce oraz w biznesie” - napisano.

Według sondażu około połowa respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że na Ukrainie nie ma dziś partii reprezentującej interesy kobiet. Są również przekonani, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w rządzie, Radzie Najwyższej i władzach lokalnych. Przedstawiciele starszego pokolenia i kobiety częściej zgadzali się z tymi tezami.

Jednocześnie 82% respondentów popiera fakt, że kobiety wchodzą do polityki, 12% - są przeciwni.

Jednak 40% respondentów nie zajęło zdecydowanego stanowiska wobec pytania, która z płci lepiej i skuteczniej działa w polityce. Jednak porównując bezpośrednie odpowiedzi, respondenci preferowali mężczyzn, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę. Jednocześnie, chociaż istniała pewna opozycja między opiniami mężczyzn i kobiet w kwestii przywództwa w zespole i podejmowania zrównoważonych decyzji w podziale płci, to obie płci częściej preferowały mężczyzn pod względem przywództwa politycznego i podejmowania wyważonych decyzji politycznych. Co ciekawe, respondenci uznali, że obowiązki pełnomocnika rządu ws. pokoju w Donbasie (stanowisko to zostało wymyślone specjalnie na potrzeby sondażu) i ministra obrony lepiej będzie pełnił mężczyzna.

Oceniając skuteczność przedstawicieli obu płci na politycznych i wybieranych stanowiskach, respondenci najczęściej godzili się, że płeć ma niewielkie znaczenie dla efektywnej pracy parlamentarzysty lub samorządowca. Jednocześnie, pomimo faktu, że względna większość zgodziła się, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą wykonywać obowiązki burmistrza, szefa regionalnej administracji państwowej, ministra, premiera i prezydenta Ukrainy, uważa się, że mężczyźni będą tutaj bardziej skuteczni.

Do najbardziej rozpoznawanych deputowanych kobiet należy Julia Tymoszenko (97% respondentów ją rozpoznaje) i Natalia Korolewska (76%). Jednocześnie Tymoszenko cieszy się zaufaniem 28%, Korolewska – 20%, a 66% rozpoznaje Irynę Heraszczenko, a21% jej ufa. Inne kobiety, posłowie, zna mniej niż 60% ankietowanych.

Według regionu najlepsze wskaźniki ma Tymoszenko w centrum (31%), Korolewska - na wschodzie (30%) i na południu (28%), Heraszczenko - na zachodzie (30%). Według respondentów, spośród wyżej wymienionych polityków największe szanse w polityce mają Tymoszenko (29%), Korolewska (10%), Heraszczenko (7%).

Ankieta została przeprowadzona przez grupę socjologiczną „Rating” w dniach 21–25 lutego 2020 r. Zastosowano metodę wywiadów osobistych (face-to-face interviews).Badaniem objęto respondentów w wieku od 18 lat, a rozmowy były przeprowadzone z 2000 osobami. Próbka jest reprezentatywna pod względem wieku, płci, regionu i typu zamieszkania. Błąd statystyczny nie przekracza 2,2%.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-