83% Ukraińców uważa, że ​​najważniejszym zadaniem kobiety jest opieka nad rodziną - grupa socjologiczna „Rating”

83% Ukraińców uważa, że ​​najważniejszym zadaniem kobiety jest opieka nad rodziną - grupa socjologiczna „Rating”

Ukrinform
Zdecydowana większość Ukraińców (83%) zgadza się ze stwierdzeniem, że najważniejszym zadaniem kobiety jest dbanie o dom i rodzinę, a mężczyzny - zarabianie pieniędzy (75%).

Świadczą o tym wyniki ankiety „Rola kobiety w społeczeństwie ukraińskim” przeprowadzonej przez grupę socjologiczną „Rating” w lutym 2020 r.

„Zdecydowana większość respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że najważniejszym zadaniem kobiety jest dbanie o dom i rodzinę (83%) oraz że najważniejszym zadaniem mężczyzny jest zarabianie pieniędzy (75%)” - czytamy w sondażu.

Jednocześnie 78% respondentów zgadza się, że kobiety częściej niż mężczyźni podejmują decyzje na podstawie swoich emocji. 67% zgadza się, że niedopuszczalne jest płacz mężczyzn (25% nie zgadza się), 68% zgadza się, że kobiety mają mniejszą swobodę z powodu obowiązków rodzinnych (27% nie zgadza się). 51% zgadza się (nie zgadza się 34%), że kobiety są mniej zainteresowane pełnieniem funkcji politycznych niż mężczyźni. Jednocześnie prawie dwie trzecie ankietowanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że kobiety nie mają odpowiedniej wiedzy i umiejętności do zajmowania stanowisk politycznych, a jedna czwarta zgadza się.

„Interesujące jest to, że tezy o tym, że kobiety podejmują decyzje częściej pod wpływem emocji, o niedopuszczalności płaczących mężczyzn, mniejszej swobody kobiet z powodu obowiązków rodzinnych i mniejszego zainteresowania kobiet zajmowaniem ważnych stanowisk politycznych popierały częściej kobiety niż mężczyźni.” - odnotowano w „Rating”.

Pytanie o podział roli płci przyniosło następujące wyniki: zdaniem respondentów częściej w rodzinie ( w parze) kobieta przygotowuje jedzenie (64%). Tylko około jedna czwarta stwierdziła, że ​​ich role w związku były równomiernie podzielone. Obowiązki w zakresie rodzicielstwa i zarządzania gospodarstwem domowym powierzono kobietom (odpowiednio 52% i 43%). Jednocześnie, w odniesieniu do wychowania dzieci, w przeciwieństwie do prac domowych, respondenci twierdzili nieco częściej, że rola ta jest dzielona równo w ich parze. Odpowiedzi dotyczące czasu wolnego podzielono w następujący sposób: dla kobiet, 33%, dla mężczyzn - 30%, dla obu płci - 28%.

Jednocześnie mężczyźni częściej odgrywają rolę głowy rodziny (pary) – 39%, 29% - kobiety, a 29% równo dzieli tę rolę. Ponad połowa ankietowanych uważa, że w ​​ich rodzinie (parze) więcej zarabia mężczyzna, 23% - że kobieta, 17% - uważa, że ​​oboje zarabiają mniej więcej tyle samo.

„Od 2015 r. obserwuje się stopniowy spadek liczby osób, które uważają, że kobiety częściej uczestniczą w przygotowaniu, zarządzaniu i wychowaniu dzieci. Jednak wzrasta liczba tych, którzy uważają, że kobiety mają więcej wolnego czasu, są łowami rodzin i zarabiają więcej. Co ciekawe, przy podziale ról, takich jak gotowanie, sprzątanie i wychowywanie dzieci, opinie mężczyzn nie różnią się bardzo od opinii kobiet, podczas gdy odwrotnie jest w przypadku bycia głową rodziny i zarabiania pieniędzy” - napisano.

Ankieta została przeprowadzona przez grupę socjologiczną „Rating” w dniach 21–25 lutego 2020 r. Zastosowano metodę wywiadów osobistych (face-to-face interviews).Badaniem objęto respondentów w wieku od 18 lat, a rozmowy były przeprowadzone z 2000 osobami. Próbka jest reprezentatywna pod względem wieku, płci, regionu i typu zamieszkania. Błąd statystyczny nie przekracza 2,2%.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-