Połowa Ukraińców pracuje nielegalnie lub za granicą – Myłowanow

Połowa Ukraińców pracuje nielegalnie lub za granicą – Myłowanow

Ukrinform
Połowa Ukraińców w wieku produkcyjnym pracuje nielegalnie lub za granicą – powiedział na konferencji prasowej w Ukrinform Minister Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy Tymofij Myłowanow.

„Dzisiaj tylko 12,8 miliona z 27,5 miliona Ukraińców w wieku produkcyjnym pracuje legalnie. O jakiej ochronie mówimy? Połowa z nas w wieku produkcyjnym pracuje albo w innych krajach, albo nielegalnie”, powiedział Myłowanow.

Podkreślił, że projekt ustawy o pracy przedłożony Raadzie Ministrów do rozpatrzenia przez Radę Najwyższą przewiduje szereg innowacji, które pozwolą zliberalizować stosunki między pracownikami a pracodawcami, stworzyć nowe zasady gry i równowagę interesów pracowników i pracodawców.

W szczególności przewiduje się, że stosunki pracy mogą zostać zmienione zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i z inicjatywy pracownika, będą one regulowane przez układy pracy, układy zbiorowe lub sektorowe, które powinny określać warunki pracy i szereg innych kwestii. Układy zbiorowe mogą być podpisywane nie tylko przez związki zawodowe, ale także przez przedstawicieli kolektywu.

Myłowanow twierdzi że, oprócz uproszczenia procedury wejścia /wyjścia z umowy o pracę, istnieją mechanizmy ochrony przed utratą pracy.

Tak, pracownik, podobnie jak teraz, powinien zostać ostrzeżony o zwolnieniu z pewnym wyprzedzeniem. Termin ten jest definiowany w zależności od czasu pracy osoby w przedsiębiorstwie. Dotyczy to również tych pracowników, którzy pracowali na podstawie umów na czas określony.

„W obecnej formie: musisz powiadomić z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, musisz zapłacić odszkodowanie za 4, podwójnie, jeśli dana osoba nie wyrazi zgody. Ten termin zależy od miesięcy lub lat, które dana osoba przepracowała. Odnosi się to nawet do osób, które mają umowy na czas określony” - powiedział Myłowanow.

Dodał również, że planowane jest zmniejszenie stopy bezrobocia o 5% w ciągu 5 lat i skrócenie okresu poszukiwania pracy dla bezrobotnych. Według Myłowanowa jest to 3,5 miesiąca.

Przypomnijmy, Federacja Związków Zawodowych Ukrainy sprzeciwiła się projektowi przedłożonemu przez Radę Ministrów Radzie Najwyższej i ogłosiła akcje protestacyjne.

28 grudnia 2019 r. Rada Ministrów wprowadził projekt ustawy o pracy. Dokument 2708 przewiduje pięć kluczowych innowacji: ochronę i wzmocnienie praw socjalnych pracowników; zwiększenie liczby legalnych miejsc pracy; równe szanse dla mężczyzn i kobiet w miejscu pracy; podnoszenie dochodów pracowników w całej Ukrainie; harmonizacja ustawodawstwa ukraińskiego z prawodawstwem europejskim.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-