Ustawa o decentralizacji - Komitet Rady wziął pod uwagę status Sewastopola

Ustawa o decentralizacji - Komitet Rady wziął pod uwagę status Sewastopola

Ukrinform
Komitet Rady Najwyższej Organizacji Władzy Państwowej, Samorządu Lokalnego, Rozwoju Regionalnego i Urbanistyki wziął pod uwagę status Sewastopola jako odrębnej jednostki administracyjnej i terytorialnej w projekcie ustawy nr 2598 w sprawie zmian Konstytucji Ukrainy w kwestii decentralizacji władzy - informuje strona parlamentu.

„Projekt ustawy proponuje wprowadzenie trzypoziomowego systemu struktury administracyjnej i terytorialnej Ukrainy, na który składają się hromada, okręg, obwód, Autonomiczna Republika Krymu, miasto Kijów i Sewastopol …Przewiduje również regulację legislacyjną kwestii statusu jednostek administracyjno-terytorialnych: miasta Kijowa jako stolicy Ukrainy i miasta Sewastopola w systemie struktury administracyjno-terytorialnej Ukrainy - porządek ich formowania, likwidacji, ustanawiania i zmiany granic, nazw i zmiana nazw hromad, okręgów, obwodów oraz ustalenie, które społeczności należą do kategorii wiosek, miast i miasteczek”- czytamy w komunikacie.

Zgodnie z projektem Hromada jest podstawową jednostką w systemie struktury administracyjnej i terytorialnej.

Projekt przewiduje utworzenie organów przedstawicielskich i wykonawczych samorządu lokalnego. Organami samorządu lokalnego są rada hromady i organy wykonawcze rady hromady. Wspólnota, w oparciu o powszechne, równe i bezpośrednie oraz tajne głosowanie, wybiera przewodniczącego wspólnoty, który kieruje organem wykonawczym rady hromady. Rada okręgu, rada regionalna są organami samorządu lokalnego, reprezentującymi i realizującymi wspólne, prawnie określone interesy gmin w powiecie, odpowiednio. Rada dzielnicy, rada regionalna powołuje i odwołuje przewodniczącego komitetu wykonawczego rady, a po jego złożeniu tworzy skład tego organu. Kadencja przewodniczącego gminy, zastępców rady hromady, okęgu czy obwodu, rady regionalnej wybranej w następnych wyborach wynosi pięć lat.

Proponowane zmiany do Ustawy Zasadniczej Ukrainy wprowadzają Instytut Prefektów, do którego kompetencji należy: wdrażanie nadzoru administracyjnego nad przestrzeganiem Konstytucji i ustaw Ukrainy przez organy samorządu lokalnego w przypadkach i w kolejności określonej przez Konstytucję i ustawy Ukrainy; kierowanie i koordynowanie działań organów terytorialnych centralnych organów władzy wykonawczej oraz sprawowanie nadzoru administracyjnego nad ich przestrzeganiem Konstytucji i prawa Ukrainy, aktów Prezydenta Ukrainy i Gabinetu Ministrów Ukrainy; zapewnianie współdziałania organów terytorialnych centralnych organów wykonawczych z organami samorządu lokalnego w przypadku stanu wojennego lub stanu wyjątkowego lub zagrożenia środowiska; przedłożenie Prezydentowi Ukrainy wniosku o zawieszenie działania głowy hromady, rady hromady, okręgu czy obwodu.

Dokument sugeruje, że Prefekta mianuje i odwołuje Prezydent Ukrainy na wniosek Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Przypomnijmy, Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał Radzie Najwyższej 13 grudnia 2019 r. projekt ustawy o zmianie Konstytucji Ukrainy (w sprawie decentralizacji władzy) w trybie pilnym. W ustawie miasto Sewastopol zostało wyłączone z listy jednostek administracyjnych i terytorialnych Ukrainy.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-