Jedna czwarta Ukraińców uważa, że ​​sytuacja w kraju pogorszyła się

Jedna czwarta Ukraińców uważa, że ​​sytuacja w kraju pogorszyła się

Ukrinform
Ponad 25% Ukraińców uważa, że ​​sytuacja w kraju pogorszyła się od początku 2019 roku.

Na to wskazują badaniu przeprowadzone przez służbę socjologiczną Centrum Razumkowa z 1 do 7 listopada 2019 roku.

„37,5% respondentów uważa, że ​​wydarzenia na Ukrainie idą we właściwym kierunku (we wrześniu 2019 roku, tak sądziło 57%, w październiku 2019 r. - 45%), 35% - że wydarzenia idą w złym kierunku (we wrześniu - 17% , w październiku – 29%) - wskazuje badanie.

Jednocześnie oceniając, jak zmieniła się sytuacja w całym kraju w porównaniu z początkiem 2019 r., 48% respondentów uważa, że ​​się nie zmieniła, 26% - że ogólna sytuacja w kraju pogorszyła się, a 15% , że się poprawiło.

Oceniając zmiany w różnych sferach życia publicznego w tym okresie, respondenci najczęściej uważają, że sytuacja się nie zmieniła (wyjątek stanowi poziom cen i taryf , w których najczęściej odnotowuje się sytuację). Obszary, w których poprawę zauważają respondenci częściej niż pogorszenie: poziom wolności słowa (20% respondentów wskazuje poprawę, pogorszenie - 14%), poziom demokracji (odpowiednio 17% i 14%), zdolność obronna kraju (odpowiednio 19 % i 16%), międzynarodowy wizerunek Ukrainy (odpowiednio 25% i 22%).

Obszary, w których pogorszenie obserwuje się na poziomie istotnym statystycznie częściej niż poprawę to: poziom cen i taryf (50% respondentów wskazuje pogorszenie, a tylko 5% poprawę), opieka zdrowotna (odpowiednio 31% i 6,5%) ), ochrona socjalna (odpowiednio 28% i 7%), opieka rodzinna (odpowiednio 27% i 8%), płace (odpowiednio 24% i 5%), zaufanie obywateli do przyszłości (odpowiednio 31% i 14%), poziom stabilności (odpowiednio 28% i 12%), sytuacja gospodarcza kraju (odpowiednio 23,5% i 9%), sytuacja przestępcza (odpowiednio 22% i 7%), ubezpieczenie emerytalne (odpowiednio 21% i 6%), oświata (odpowiednio 19% i 6%), egzekwowanie prawa przez urzędników państwowych (odpowiednio 17% i 13%) oraz pozycja ludności rosyjskojęzycznej (odpowiednio 11% i 7%).

W porównaniu z poprzednimi miesiącami odsetek tych, którzy uważają, że Ukraina jest w stanie przezwyciężyć istniejące problemy i trudności w ciągu najbliższych kilku lat, zmniejszył się (we wrześniu 2019 r. było ich 41%, w październiku - 34%, a według najnowszych badań - 29%). Odsetek osób, które uważają, że kraj jest w stanie je pokonać w dłuższej perspektywie, wynosił odpowiednio 40%, 43,5% i 46%, że nie jest w stanie ich pokonać (odpowiednio 6%, 10% i 11,5%). Dwie ostatnie opcje były wybierane przez respondentów na poziomie istotnym statystycznie częściej niż we wrześniu, ale różnica w stosunku do wskaźników październikowych jest statystycznie nieistotna.

Badanie zostało przeprowadzone przez służbę socjologiczną Centrum Razumkowa z 1 do 7 listopada 2019 roku. Przeprowadzono wywiady z 2015 respondentami w wieku od 18 lat we wszystkich regionach Ukrainy, z wyjątkiem Krymu i okupowanych terytoriów obwodu donieckiego i ługańskiego, według próbki, która reprezentuje dorosłą populację kraju i według głównych wskaźników społeczno-demograficznych. Teoretyczny błąd (z wyłączeniem efektu projektowego) nie przekracza 2,3% z prawdopodobieństwem 0,95.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-