Instytucje ONZ powinny być epicentrum prac nad Ukraińską Formułą Pokojową – Zełenski

Instytucje ONZ powinny być epicentrum prac nad Ukraińską Formułą Pokojową – Zełenski

wideo
Ukrinform
Instytucje Organizacji Narodów Zjednoczonych powinny być epicentrum prac nad Ukraińską Formułą Pokojową.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział to na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, przekazuje Ukrinform.

Zauważył, że przygotowując punkty Ukraińskiej Formuły Pokojowej, skupił się na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych i uchwałach przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Według Zełenskiego właśnie to pozwala, aby ukraińska formuła pokojowa stała się globalna.

„Narody włączające się do pracy z Formułą mają świadomość, że działają na rzecz porządku międzynarodowego opartego na zasadach, na rzecz ochrony integralności terytorialnej i suwerenności państw, ochrony praw człowieka, zapobiegania agresji i polityce ludobójczej. To naturalne, że epicentrum takich prac powinno znajdować się właśnie w tej sali, czyli w sali Rady Bezpieczeństwa ONZ, a w jeszcze większym stopniu w sali Zgromadzenia Ogólnego” – podkreślił ukraińska głowa państwa.

Zauważył: „Jeśli do tego konieczne jest przeprowadzenie reformy instytucji ONZ, to nie powinniśmy bać się reform”. Zełenski dodał, że Ukraina jest gotowa pracować nad odpowiednimi projektami rezolucji i poprawek do Karty Narodów Zjednoczonych wspólnie z członkami ONZ, którzy przystąpili do Ukraińskiej Formuły Pokojowej.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że z reformami nie trzeba czekać na zakończenie rosyjskiej agresji. „Musimy działać teraz. Nasze pragnienie pokoju musi prowadzić do reform” – stwierdził głowa państwa ukraińskiego.

Wideo: Kancelaria Prezydenta

Jak podaje Ukrinform, Formuła Pokoju, ogłoszona po raz pierwszy przez Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na szczycie G20 w listopadzie 2022 roku, zawiera 10 punktów: promieniowanie i bezpieczeństwo nuklearne; bezpieczeństwo żywności; bezpieczeństwo energetyczne; uwolnienie wszystkich więźniów i deportowanych; wdrożenie Karty Narodów Zjednoczonych i przywrócenie integralności terytorialnej i porządku światowego; wycofanie wojsk rosyjskich i zaprzestanie działań wojennych; przywrócenie sprawiedliwości, a więc trybunał dla winnych agresji i zadośćuczynienie za szkody; przeciwdziałanie ekobójstwu; gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, aby zapobiec eskalacji; zapis końca wojny.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-