Zakaz importu zbóż - Ukraina złożyła pozew w WTO przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom

Zakaz importu zbóż - Ukraina złożyła pozew w WTO przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom

Ukrinform
Zgodnie z Porozumieniem w sprawie zasad i procedur rozstrzygania sporów ustanowionego przez Światową Organizację Handlu Ukraina zgłosiła żądania przeprowadzenia konsultacji ze Słowacją, Polską i Węgrami w ramach WTO.

Poinformowała o tym Pierwsza Wicepremier Ukrainy – Minister Gospodarki Julia Swyrydenko – podaje Ukrinform, powołując się na służbę prasową ministerstwa .

„Zasadniczo ważne jest dla nas udowodnienie, że poszczególne państwa członkowskie nie mogą zakazać importu ukraińskich towarów. Dlatego składamy przeciwko nim pozwy w WTO. Jednocześnie mamy nadzieję, że państwa te usuną swoje ograniczenia i długo nie będziemy musieli wyjaśniać relacji w sądach. Potrzebujemy z nimi solidarności i ochrony interesów rolników” – wyjaśniła Swyrydenko.

Wyraziła nadzieję, że podjęte przez Ukrainę kroki oraz naciski Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich pozwolą na przywrócenie normalnego handlu między Ukrainą a państwami sąsiadującymi.

Zdaniem wicepremier, w wyniku jednostronnego zakazu importu ukraińskich produktów rolnych przez Polskę, Słowację i Węgry, krajowi eksporterzy ponieśli już i nadal ponoszą znaczne straty z powodu przestojów, dodatkowych kosztów i niemożności wywiązania się z zagranicznych umów gospodarczych.

„Ukraina postrzega to jako naruszenie swoich międzynarodowych zobowiązań przez trzy kraje UE. Strona ukraińska uważa również, że jednostronne działania państw członkowskich UE w dziedzinie handlu są niedopuszczalne, a wszystkie państwa członkowskie bloku powinny koordynować i uzgadniać kwestie handlowe polityki, gdyż należy ona do wyłącznych kompetencji UE” – zauważyło Ministerstwo Gospodarki.

Jak informowaliśmy, 15 września 2023 r. Komisja Europejska poinformowała, że ​​dzięki pracom Platformy Koordynacyjnej i działaniom tymczasowym wyeliminowane zostały zakłócenia na rynku w pięciu państwach członkowskich graniczących z Ukrainą. W związku z tym Komisja Europejska zdecydowała się nie przedłużać swojej decyzji dotyczącej zakazu importu towarów z Ukrainy. Jednocześnie KE zauważyła, że ​​Ukraina powinna podjąć działania zapobiegające zakłóceniom rynku w sąsiadujących państwach członkowskich.

Jednocześnie 15 września 2023 r. Słowacja, Polska i Węgry jednostronnie wprowadziły ogólnokrajowy zakaz importu towarów rolnych z Ukrainy .


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2023 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-