Parlament Europejski poparł propozycję wykluczenia Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ

Parlament Europejski poparł propozycję wykluczenia Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ

Ukrinform
Dziś na posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski poparł poprawkę do rezolucji w sprawie rocznicy rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę, która wzywa do dalszego wzmacniania międzynarodowej izolacji Rosji, w szczególności jej wykluczenia z Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Odpowiednią poprawkę do rezolucji zaproponował litewski eurodeputowany Pietras Aushtriavičius- informuje korespondent Ukrinform.

„Proponuję uzupełnienie rezolucji i umieszczenie w niej następującego tekstu: Parlament Europejski… wzywa UE i jej państwa członkowskie do podjęcia dalszych działań w celu kontynuowania międzynarodowej izolacji Federacji Rosyjskiej, w tym członkostwa Rosji w organizacjach międzynarodowych takich jak jako Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych” – powiedział deputowany.

Propozycja ta została przyjęta większością głosów obecnych na spotkaniu polityków europejskich, dlatego też zostanie uwzględniona w uchwale Parlamentu Europejskiego.

Jak poinformował Ukrinform, dziś Parlament Europejski większością głosów przyjął rezolucję „Rok rosyjskiej inwazji i agresywnej wojny przeciwko Ukrainie”. Za przyjęciem tego dokumentu, który wyraża solidarność z Ukrainą, potępia działania rosyjskiego agresora i proponuje postawienie przed sądem najwyższego kierownictwa Rosji i jej sojuszników, głosowało 444 posłów do Parlamentu Europejskiego, przeciw było 26, a 37 wstrzymało się od głosu.

Od początku rosyjskiej agresji wojskowej na pełną skalę przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się rankiem 24 lutego 2022 r., Unia Europejska udziela Ukrainie znacznej pomocy politycznej, gospodarczej, finansowej, humanitarnej i wojskowej. Jedno z kluczowych miejsc w tych wysiłkach zajmuje Parlament Europejski, który nadal wyraża solidarność i zdecydowane poparcie dla Ukrainy w jej walce z agresywną wojną Rosji oraz dostarcza odpowiednich zaleceń politycznych dotyczących praktycznych działań instytucji europejskich.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2023 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-