Parlament Europejski poparł propozycję wykluczenia Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ

Parlament Europejski poparł propozycję wykluczenia Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ

Ukrinform
Dziś na posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski poparł poprawkę do rezolucji w sprawie rocznicy rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę, która wzywa do dalszego wzmacniania międzynarodowej izolacji Rosji, w szczególności jej wykluczenia z Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Odpowiednią poprawkę do rezolucji zaproponował litewski eurodeputowany Pietras Aushtriavičius- informuje korespondent Ukrinform.

„Proponuję uzupełnienie rezolucji i umieszczenie w niej następującego tekstu: Parlament Europejski… wzywa UE i jej państwa członkowskie do podjęcia dalszych działań w celu kontynuowania międzynarodowej izolacji Federacji Rosyjskiej, w tym członkostwa Rosji w organizacjach międzynarodowych takich jak jako Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych” – powiedział deputowany.

Propozycja ta została przyjęta większością głosów obecnych na spotkaniu polityków europejskich, dlatego też zostanie uwzględniona w uchwale Parlamentu Europejskiego.

Jak poinformował Ukrinform, dziś Parlament Europejski większością głosów przyjął rezolucję „Rok rosyjskiej inwazji i agresywnej wojny przeciwko Ukrainie”. Za przyjęciem tego dokumentu, który wyraża solidarność z Ukrainą, potępia działania rosyjskiego agresora i proponuje postawienie przed sądem najwyższego kierownictwa Rosji i jej sojuszników, głosowało 444 posłów do Parlamentu Europejskiego, przeciw było 26, a 37 wstrzymało się od głosu.

Od początku rosyjskiej agresji wojskowej na pełną skalę przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się rankiem 24 lutego 2022 r., Unia Europejska udziela Ukrainie znacznej pomocy politycznej, gospodarczej, finansowej, humanitarnej i wojskowej. Jedno z kluczowych miejsc w tych wysiłkach zajmuje Parlament Europejski, który nadal wyraża solidarność i zdecydowane poparcie dla Ukrainy w jej walce z agresywną wojną Rosji oraz dostarcza odpowiednich zaleceń politycznych dotyczących praktycznych działań instytucji europejskich.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-