Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa Rosję do podjęcia realnych kroków w celu rozwiązania problemu Donbasu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa Rosję do podjęcia realnych kroków w celu rozwiązania problemu Donbasu

Ukrinform
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wezwało Rosję do podjęcia realnych kroków w celu rozwiązania konfliktu zbrojnego w Donbasie w oparciu o normy i zasady prawa międzynarodowego.

Jak donosi Ukrinform, napisano o tym w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z rocznicą paryskiego szczytu przywódców „formatu normandzkiego”.

Należy zauważyć, że od czasu szczytu w Paryżu Ukraina, przy aktywnej mediacji Niemiec i Francji, dołożyła wszelkich starań, aby znaleźć realne sposoby pokojowego rozwiązania konfliktu i wdrożyć postanowienia uzgodnionych decyzji szczytu z 9 grudnia 2019 r.

W tym kontekście MSZ przypomniało, że w związku z podjęciem przez Trójstronną Grupę Kontaktową dodatkowych działań wzmacniających zawieszenie broni w lipcu 2020 r., ustabilizowała się sytuacja bezpieczeństwa w strefie konfliktu, a w grudniu 2019 r. i w kwietniu 2020 r. doszło do wzajemnej wymiany zatrzymanych. Ponadto strona ukraińska podjęła ważne inicjatywy w celu dalszego wycofania sił i zasobów oraz kontynuowania procesu rozminowywania, a także podjęła inne praktyczne kroki w celu zapewnienia trwałego środowiska bezpieczeństwa i poprawy ogólnej sytuacji humanitarnej w strefie konfliktu.

Jednocześnie MSZ podkreśliło, że inicjatywy oraz propozycje Ukrainy zintensyfikowania kolejnych etapów procesu wzajemnego uwalniania zatrzymanych, zapewnienia pełnego i bezwarunkowego dopuszczenia organizacji międzynarodowych, zwłaszcza Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, do wszystkich zatrzymanych, otwarcie i uruchomienie nowych punktów kontrolnych po drugiej stronie linii demarkacyjnej w celu złagodzenia sytuacji ludności cywilnej nadal pozostają bez odpowiedniej odpowiedzi ze strony rosyjskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało również, że ze względu na sztuczne blokowanie TGK na ścieżce politycznej nie ma postępów w dyskusji nad propozycjami roboczymi Ukrainy w zakresie realizacji politycznych aspektów Ogólnych uzgodnionych konkluzji szczytu w Paryżu z 9 grudnia 2019 roku.

„Jednocześnie widzimy ciągłe ograniczenia na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy w obwodach donieckim i ługańskim, w szczególności w zakresie swobody przemieszczania się oraz bezpiecznego i niezakłóconego dostępu organizacji międzynarodowych, przede wszystkim Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE, w celu pełnego wypełnienia jej mandatu, w tym na tymczasowo niekontrolowanym odcinku granicy ukraińsko-rosyjskiej”- podało MSZ.

W tym kontekście dyplomaci ukraińscy zauważyli, że nielegalne przekraczanie tego odcinka granicy przez pociągi towarowe i konwoje drogowe z Rosji dostarczające broń na czasowo okupowane terytorium stało się powszechną praktyką, a SMM OBWE regularnie informuje o tych przypadkach w swoich raportach.

„Ukraina potwierdza swoją gotowość do kontynuowania działań w ramach formatu normandzkiego, który nadal odgrywa ważną rolę, zachowując swoją aktualność i zapotrzebowanie, a także na platformie TGK w celu wdrożenia porozumień osiągniętych przez przywódców czterech krajów i wdrożenia wszystkich uzgodnionych kroków w celu rozwiązania konfliktu” - napisano w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podziękowało Niemcom i Francji, a także OBWE za aktywne pośrednictwo w rozwiązaniu konfliktu i wysiłki na rzecz przywrócenia pokoju na Ukrainie oraz przywrócenia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

Wreszcie MSZ wezwało Federację Rosyjską do podjęcia wszelkich odpowiednich kroków w celu kontynuacji prac w tamach tych formatów w celu realizacji wszystkich decyzji podjętych na szczeblu przywódców czterech państw, a także podjęcia rzeczywistych kroków w celu rozwiązania konfliktu zbrojnego w oparciu o prawo międzynarodowe, poszanowanie suwerenności i terytorium Ukrainy.

Przypomnijmy, 9 grudnia 2019 r . w Paryżu odbył się szczyt przywódców „formatu normandzkiego” - Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji.

Strony porozumiały się w szczególności w sprawie wymiany więźniów w formacie „wszystkich na wszystkich”, zawieszenia broni i częściowego wycofania sił oraz wsparcia dla ustanowienia nowych punktów kontrolnych wzdłuż linii demarkacyjnej. Uzgodniono również nowe obszary wycofania.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-