Parlament Ukrainy uchwalił nowy kodeks wyborczy WIDEO

Parlament Ukrainy uchwalił nowy kodeks wyborczy WIDEO

Ukrinform
Rada Najwyższa przyjęła w drugim czytaniu kodeks wyborczy (3112-1).

Za przyjęciem głosowało 230 deputowanych z niezbędnym minimum 226 – podaje korespondent Ukrinform.

Przyjęty dokument łączy pięć obecnych przepisów: „O wyborach deputowanych Ukrainy”, „O wyborach prezydenta Ukrainy”, „O wyborach lokalnych”, „O centralnej komisji wyborczej” i „O państwowym rejestrze wyborców”. Składa się z trzech części - ogólnych zasad przeprowadzania wszystkich wyborów, zasady przeprowadzania wyborów krajowych (prezydenckich i parlamentarnych) oraz procedury przeprowadzania wyborów lokalnych.

Jak wyjaśnił szef grupy roboczej pracującej nad projektem kodeksu Ołeksandr Czernienko, Kodeks wyborczy ustala, że ​​kongres partii, przy obecnych nie mniej niż 200 delegatów, zatwierdza krajowy spis wyborców i nominuje kandydatów na posłów. Lista ta powinna być podzielona na 27 list regionalnych według liczby regionów wyborczych. Jednocześnie każdy kandydat musi zostać przydzielony zarówno do okręgu krajowego, jak i jednego z okręgów regionalnych. Co najmniej pięciu kandydatów musi zostać przydzielonych do każdego z okręgów regionalnych. Ich kolejność na listach krajowych i regionalnych jest również określana przez kongres.

Partia może zwrócić się do Centralnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania decyzji o rejestracji kandydata nie później niż 20 dni przed dniem głosowania.

Podobnie do norm obowiązującego prawa wyborczego, kolejność partii zależy od ich numeru ustalonego przez CKW podczas losowania. Oficjalny numer na oficjalnej liście nie może zostać zmieniony.

Przyjęty kodeks ustala, że ​​partie, które posiadają frakcje w obecnej kadencji Rady Najwyższej mają pierwszeństwo i gwarantowane prawo do przedstawienia jednej osoby w komisjach wyborczych. Wszystkie inne partie, które zarejestrowały kandydatów, zgłaszają swoich przedstawicieli i wyznaczają ich podczas losowania.

Zagraniczne lokale wyborcze są również tworzone przez partie. W przypadkach, w których strony nie przedstawiły wystarczającej liczby kandydatów, udział w tworzeniu zagranicznych lokali wyborczych może zostać podjęty przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Karta do głosowania zawiera nazwę wyborów, numer okręgu wyborczego lub regionu oraz trzy „okna”, w których wyborca ​​wpisze numer partii, na którą chce głosować. W Karcie wpisany zostaje numer partii, na którą wyborca ​​głosuje. Poniżej, w razie potrzeby, obywatele mogą zaznaczyć numer kandydata, którego chcą wspierać wyłącznie z tej samej partii, za którą głosują. Wyborca ​​nie może wpisać kandydata z innej partii. Jeśli wyborca ​​nie wypełnił tego pola, zgadza się z kolejnością kandydatów zaproponowanych przez partię. Zakłada się, że kabina do głosowania będzie wyposażona w plakaty wskazujące numery wszystkich partii, jak również kandydatów z określonej partii na określonej liście regionalnej.

Karty do głosowania uznaje się za nieważne, jeśli nie posiadają numeru partii wskazanego przez wyborcę lub wprowadzono nieistniejący numer partii.

Licząc głosy wyborców, komisje wyborcze lokali wyborczych określają przede wszystkim liczbę głosów dla każdej z partii. W następnym etapie, zgodnie z kodeksem wyborczym, głosy będą obliczane dla poszczególnych kandydatów na listach każdej ze stron. Po zakończeniu procesu liczenia Komisje sporządzają protokół.

Wyniki wyborów są ustalane przez CKW na podstawie protokołów dostarczanych z Komisji - komisja liczy przede wszystkim, ile głosów zostało zebranych przez każdą ze stron. Partie, które pokonały próg wyborczy, są włączone w podział mandatów.

Przyjęty kodeks wyborczy nie będzie stosowany do wyborów parlamentarnych 21 lipca 2019 r. i wejdzie w życie 1 grudnia 2023 r. I będzie obowiązywał podczas kolejnych regularnych wyborów.

Przypomnijmy, projekt Kodeksu Wyborczego, który przewiduje wprowadzenie proporcjonalnego systemu wyborczego z otwartymi listami partii w wyborach deputowanych, a także zmianę systemu wyborczego w wyborach lokalnych (nr 3112-1), przyjęto 7 listopada 2017 r. w pierwszym czytaniu.

Deputowani rozpatrywali poprawki do kodeksu ponad miesiąc. Było ich wniesione 4568. Według Andrija Parubija, marszałka Rady Najwyższej, kodeks wyborczy jest największym projektem ustawowym parlamentu VIII kadencji.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-