Gabinet Ministrów zatwierdził projekt ustawy w zakresie scalania gruntów

Gabinet Ministrów zatwierdził projekt ustawy w zakresie scalania gruntów

Ukrinform
Gabinet Ministrów zatwierdził projekt ustawy o poprawie ustawodawstwa w zakresie scalania gruntów, przede wszystkim do celów rolniczych.

Przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej Wasylyj Mokan ogłosił to na Facebooku - podał Ukrinform.

„Urzędnicy zatwierdzili projekt ustawy „O zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy w sprawach scalania gruntów”, która ma na celu poprawę uregulowania prawnego stosunków w zakresie scalania gruntów, przede wszystkim do celów rolniczych, poprzez określenie organizacyjno-prawnych podstaw konsolidacji takich gruntów, podstaw, metod i procedur przeprowadzania konsolidacji gruntów” - napisał Mokan.

Dodał, że proponuje się również zdefiniowanie nowego typu dokumentacji dotyczącej gospodarki gruntami, zgodnie z którą będą prowadzone czynności związane ze scalaniem gruntów.

Mokan wyjaśnił również, że konsolidacja gruntów to zespół działań organizacyjnych, prawnych, gospodarowania gruntami i innych, polegający na ekonomicznie uzasadnionym ujednoliceniu działek wszystkich kategorii i form własności właścicieli gruntów, których lokalizacja, wielkość i konfiguracja zapewniają zrównoważone zagospodarowanie terenu.

„Projekty zagospodarowania terenu w celu scalenia działek są opracowywane w celu wyeliminowania wad działek (paskowane, płytkie zarysy, brak dostępu do dróg i komunikacji itp.), a także mogą przewidywać realizację działań na rzecz podziału, ujednolicenia, zamianie, kupnie i sprzedaży działek, ustanowienie służebności gruntowych, zawieranie, zmiany umów o użytkowaniu działek”- powiedział Mokan.

Wskazuje się również, że okres dzierżawy działek rolnych nie może być krótszy niż 7 lat, a działek rekultywacyjnych i na których prowadzona jest rekultywacja hydrotechniczna - co najmniej 10 lat.

Mokan informuje, że w związku z wprowadzeniem na Ukrainie obrotu rynkowego ziemią rolną od 1 lipca 2021 roku konieczne staje się ustalenie zasady przymusowej konsolidacji na zasadzie własności.

„W krajach europejskich o rozwiniętych systemach prawnych i obowiązującym w państwie prawie istnieje bogate doświadczenie w regulacji prawnej tych stosunków: konsolidacja dokonywana jest w wielu przypadkach orzeczeniem sądu lub organami quasi-sądowymi na podstawie specjalnych projektów” - powiedział parlamentarzysta.

Mokan zaznaczył ponadto, że projektowana ustawa pozwoli w wyniku redystrybucji gruntów wyeliminować różne niedogodności użytkowania gruntów oraz przyczyni się do ustalenia wartości rynkowej gruntów rolnych i warunków do rozwoju rynkowych stosunków dzierżawy.

Według portalu rządowego Premier Denys Szmyhal zaznaczył, że Rada Ministrów poparła decyzję o ułatwieniu dostępu do informacji o gospodarce gruntami i działkach.

„Dzięki tej decyzji poprawi się efektywność Państwowego Funduszu Gospodarki Gruntami i Dokumentacji Wyceny Gruntów. Skróci to czas uzyskiwania informacji z Funduszu i poprawi jakość odbioru i księgowania materiałów” - powiedział Szmyhal.

Jak informowaliśmy, 28 kwietnia 2020 roku Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał Ustawę „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w zakresie warunków obrotu ziemią rolną”, którą Rada Najwyższa przyjęła 31 marca 2020 roku.

W szczególności ustawa przewiduje, że od 1 lipca 2021 roku obywatele Ukrainy mogą nabywać na własność działki rolne o powierzchni do 100 ha. Od 1 stycznia 2024 roku taką możliwość otrzymają również podmioty prawne należące do Ukraińców. Będą mogli kupić do 10 tysięcy hektarów ziemi. Sprzedaż gruntów państwowych i komunalnych jest zabroniona. Zgodnie z podpisaną ustawą o przyznaniu cudzoziemcom prawa do zakupu ziemi zadecyduje referendum.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-